Kullanım koşulları

Husqvarna, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder. Siteyi kullanmaya başlamadan önce, bu Kullanım koşullarını dikkatlice okumanızı önemle talep ve teşvik ederiz. Siteyi kullanarak, Koşullara tabi olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Genel

Bu web sitesi ve buna bağlı her türlü alt siteler (topluca "Site"), Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH ya da grup şirketleri, bağlı kuruluşları veya şubeleri (topluca HUSQVARNA) tarafından yayınlanmakta ve sürdürülmektedir. Siteyi kullanımınız, HUSQVARNA ile aranızda akdedilen, yasal bağlayıcılığa sahip bir sözleşmeye (“Sözleşme”) tabidir. Aşağıda Sözleşmenin koşulları ("Koşullar") bulunmaktadır. Siteyi ziyaret ederek, Koşulları ve ilgili tüm belgeleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bunları dikkatlice okumanız önemlidir. Koşulları ve ilgili tüm belgeleri kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmanıza izin verilmez.

Terms of use

Bu Sözleşmede düzenlenen Koşullara tabi olmak şartıyla HUSQVARNA, size bu Siteye ve içindeki materyallere erişmeniz, bunları kullanmanız ve görüntülemeniz için münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı bir hak verir. Bu Sitenin işleyişini hiçbir şekilde kesintiye uğratmamayı veya buna teşebbüs etmemeyi kabul ediyorsunuz.

HUSQVARNA Sosyal Medya Haber Odası'nda aksi açıkça belirtilmedikçe HUSQVARNA, Sitedeki bilgileri ("Materyaller") sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarla görüntülemenize ve indirmenize izin verir. Bu izin, Materyallerin ve Materyal kopyalarının sahipliğinin devri anlamına gelmez ve şu kısıtlamalara tabidir: 1) İndirilen tüm Materyal kopyalarında Materyallerde bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumalısınız; 2) Materyalleri hiçbir şekilde değiştiremez veya çoğaltamaz veya kamuya açık bir şekilde sergileyemez, gösteremez, dağıtamaz ya da herhangi bir kamusal ya da ticari amaçla başka bir şekilde kullanamaz ve iletemezsiniz, 3) önceden bu Koşullar hakkında bildirimde bulunduğunuz ve bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerin kendileri için bağlayıcı olacağını kabul eden kişiler haricinde başka kişilere Materyalleri devredemezsiniz. Sitede görüntülenen ve zaman zaman güncellenebilen tüm ek kısıtlamalara uymayı kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı garantileri

Siteyi, yasalar ve bu Sözleşme kapsamındaki hükümler dahil olmak üzere Koşullara uygun biçimde kullanacağınızı ve tüm mevcut ve gelecekteki Site politika ve kurallarına uymayı kabul edersiniz. Siteyi şu amaçlarla kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz: (a) istenmeyen iletiler göndermek; b) kendinizi HUSQVARNA veya başka biri yerine koymak ya da üçüncü bir şahsın kendini sizin yerinize koymasına izin vermek; (c) Site aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkların sahtesini yapmak veya tanıtıcıları yanıltıcı şekilde değiştirmek; (d) bir kişi veya kurum ile olan bağınızı yanlış tanıtmak; (e) kullanıcıların Siteyi kullanma kabiliyetini olumsuz etkileyebilecek şekilde davranmak; (f) yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunmak, (g) herhangi bir şekilde diğer kişilerin haklarını ihlal eden ya da yasa dışı, kötü sözler içeren, iftira niteliğinde, müstehcen veya başka şekillerde sakıncalı olan veya ürün ya da hizmetlere ait reklam veya teklifler içeren herhangi bir materyali yayınlamak veya iletmek ya da (h) kullanıcı tarafından özel olarak izin verilmedikçe, diğer kullanıcılar hakkındaki kişisel verileri toplamak veya saklamak.

Gizlilik

HUSQVARNA’nın gizlilik uygulamaları ve kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin bilgiler HUSQVARNA’nın Gizlilik Politikası'nda bulunabilir. Verilerinizin ve kişisel bilgilerinizin HUSQVARNA’nın Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanılmasını kabul edersiniz.

Değişiklikler

HUSQVARNA, sadece kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşmenin herhangi bir kısmını istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, farklılaştırma, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmedeki değişiklikler Sitede yayınlandığında geçerli olur. Bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, bu durum söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Telif hakkı, patentler, teknik bilgiler, gizli bilgiler, veritabanı hakları ve tescilli olup olmamasına bakılmaksızın ticari marka ve tasarım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sitedeki tüm fikri mülkiyet haklarının HUSQVARNA veya lisans sahiplerine ait olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. HUSQVARNA'ya ait bu fikri mülkiyet haklarının kullanımından doğan tüm ek değer ve fikri mülkiyet hakları, HUSQVARNA 'ya ait olacaktır.

Tüm Materyaller dahil olmak üzere bu Sitenin telif hakları dünya genelindeki telif hakkı yasalarının ve anlaşmaların hükümleriyle korunmaktadır. Tüm Materyaller dahil olmak üzere bu Siteyi kullanırken dünya genelindeki tüm telif hakkı yasalarına uymayı ve Materyallerin izinsiz kopyalanmasını önlemeyi kabul edersiniz. HUSQVARNA herhangi bir patent, tasarım, ticari marka, telif hakkı veya ticari sır mevzuatı kapsamında size açık ya da örtülü hiçbir hak vermemektedir.

HUSQVARNA ticari markalarını, ticari adlarını, hizmet işaretlerini, logolarını, alan adlarını ve HUSQVARNA’nın Ticari Marka Listesinde açıkça belirtilenler dışındaki diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanmayacağınızı ve bu Koşullardaki hiçbir hükmün size bu hakkı vermediğini onaylar ve kabul edersiniz.

Her türlü bilgi, istenmeyen öneri, fikir veya diğer gönderilerin gizli ve tescilli olarak kabul edilmeyeceğine dikkat ediniz. Talep Edilmeden Verilmiş Fikirlerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Husqvarna Politikasında açıklanan Patent Bilgi Beyanı dışında, herhangi bir bilgi veya materyal göndererek HUSQVARNA 'ya bu materyal veya bilgileri kullanmak, çoğaltmak, görüntülemek, işlemek, değiştirmek, iletmek ve dağıtmak için kısıtsız, telifsiz, geri alınamayan ve dünya çapında geçerli olan bir yetki vermiş ve HUSQVARNA'nın herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikir, konsept, teknik bilgi veya teknikleri kullanmakta özgür olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen Talep Edilmeden Verilmiş Fikirlerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Husqvarna Politikasına başvurun.

Yazılım

Bu web sitesinden indirilebilen tüm yazılımlar (“Yazılım”), HUSQVARNA'ya ve/veya tedarikçilerine ait telif hakkıyla korunan eserlerdir.

Yazılımın kullanımı, varsa, Yazılım ile birlikte verilen son kullanıcı lisans sözleşmesinin ("Lisans Sözleşmesi") hükümlerine tabidir. Lisans Sözleşmesinde aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça, Yazılım yalnızca son kullanıcıların kullanımı için kullanıma sunulmaktadır. Yazılımın Lisans Sözleşmesine uygun olmayan şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLER SINIRLANMAKSIZIN, YAZILIMIN ÇOĞALTIM VEYA YENİDEN DAĞITIM AMACIYLA BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

YAZILIM İÇİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMESİ HALİNDE SÖZ KONUSU GARANTİ, LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNE TABİ OLUR. LİSANS SÖZLEŞMESİNDE SUNULAN GARANTİ HARİCİNDE HUSQVARNA, TİCARİLEŞTİRİLEBİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ ÖRTÜLÜ GARANTİ VE KOŞULLAR DAHİL OLMAK ÜZERE YAZILIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULU REDDEDER.

Diğer web siteleri

Size kolaylık sağlamak açısından bu Sitede, üçüncü taraflara ait olan, üçüncü taraflarca yayınlanan ve barındırılan Internet sitelerine bağlantılar bulunabilir. HUSQVARNA, söz konusu Üçüncü Taraf Site İçeriğini izlemeye veya incelemeye yönelik hiçbir taahhütte bulunmazve söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğundan ya da güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz.

Siteye yönelik harici bağlantılar

Siteye yönlendiren tüm bağlantıların HUSQVARNA tarafından yazılı olarak onaylanması gerekir; buna istisna olarak HUSQVARNA şu bağlantılara izin verebilir: (i) bağlantının sadece "HUSQVARNA" adını içeren salt metin olması ve HUSQVARNA veya lisans sahiplerinin özel ticari markalarını içermemesi; (ii) bağlantının sadece www.husqvarna.com adresine "yönlendirmesi" ve daha ileri sayfalara yönlendirmemesi; (iii) bağlantının, bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, ilgili sayfayı tamamen çalışır ve gezilebilir bir tarayıcı penceresinde görüntülemesi ve bağlantı verilen web Sitesindeki bir "çerçeve" içinde göstermemesi ve (iv) bağlantının görünüm, konum ve diğer özelliklerinin bir kuruluşun veya bu kuruluşa ait faaliyet ya da ürünlerin HUSQVARNA ile bağlantılı olduğu veya sponsorluğunun HUSQVARNA tarafından üstlenildiği şeklinde yanlış bir izlenim oluşturmaması ve HUSQVARNA veya Bağlı Kuruluşlarının adı ve ticari markaları ile bağlantılı ek değere zarar verecek veya değerini düşürecek biçimde olmaması. HUSQVARNA sadece kendi takdirine bağlı olarak bu onayı istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar.

Örtülü garantilerin hariç tutulması

Bu Sitedeki bilgilerin doğruluğunu ve Sitenin kullanılabilirliğinin devam etmesini sağlamak için özen gösterilmekle birlikte HUSQVARNA, bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. MATERYALLER YANLIŞLIKLAR VE TİPOGRAFİK HATALAR İÇEREBİLİR. HUSQVARNA, MATERYALLERİN DOĞRU VEYA EKSİKSİZ OLMASI YA DA SİTE ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEN VEYA İLETİLEN HERHANGİ BİR TAVSİYE, GÖRÜŞ, BEYAN VEYA BAŞKA BİR BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. SÖZ KONUSU GÖRÜŞ, TAVSİYE, BEYAN, AÇIKLAMA VEYA BİLGİYE GÜVENME RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. TÜM İÇERİKLER "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİR OLDUĞU ŞEKİLDE" SUNULUR. HUSQVARNA, TİCARİLEŞTİRİLEBİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA BU SİTENİN YA DA İÇERİĞİNİN İŞLETİMİNE DAİR GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. HUSQVARNA, BU WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTE YA DA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN BAŞKALARININ ELİNE GEÇEBİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. HUSQVARNA, BU WEB SİTESİNİN, BU WEB SİTESİNİ KULLANIMA SUNAN SUNUCULARIN YA DA HUSQVARNA TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİŞİMLERİN VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI ÖĞELER İÇERMEDİĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. KANUNLARCA İZİN VERİLMEYEN DURUMLAR DIŞINDA TÜM BU TÜR BEYANLAR, GARANTİLER VE KOŞULLAR HARİÇ TUTULMAKTADIR. ÖRTÜLÜ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA YÖNELİK BU HÜKÜM HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİ İÇİN DE GEÇERLİ OLACAKTIR.

Web sitesinde yayınlanan bilgiler, ülkenizde bulunmayan veya tanıtımı yapılmayan HUSQVARNA ürünlerine, hizmetlerine vb. ait başvurular veya çapraz başvurular içeriyor olabilir. Bu bilgiler değişikliğe, özel gerekliliklere veya kullanılabilirlik durumuna tabi olduğundan, bilgilerin doğruluğu garanti edilemez ve bu başvurular HUSQVARNA'nın bu ürünler, hizmetler vb. için ülkenizde tanıtım yapma niyeti olduğu anlamını taşımaz. Size sunulan ve sipariş edilebilen ürünler, hizmetler ve benzeri hakkında tam bilgi almak için yerel bayiniz ile görüşün. HUSQVARNA herhangi bir ürünü, hizmeti vb. istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme, ekleme ve/veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Sorumluluğun sınırlandırılması

HUSQVARNA, BU SİTENİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANILMASINDA NYA DA KULLANILAMAMASINDAN VEYA BURADA YER ALAN KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, BAĞLI, CEZAİ, ÖZEL VEYA ARIZİ ZARARDAN (İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ KAYBI VEYA İŞ DURMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ŞARTIYLA), BU TÜR ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BURADA BELİRTİLEN KOŞULLARIN YANI SIRA HUSQVARNA, BU SİTEDE YER ALAN BİLGİLERDEKİ HATALARDAN, YANLIŞLIKLARDAN, EKSİKLİKLERDEN VEYA DİĞER KUSURLARDAN YA DA BU BİLGİLERİN ESKİ OLMASINDAN VEYA ÖZGÜN OLMAMASINDAN ÖTÜRÜ HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ AÇISINDAN DA GEÇERLİ OLACAKTIR.

Yargı Yetkisi Beyanı

Bu Sitenin denetimi, işletimi ve yönetimi HUSQVARNA tarafından İsveç'te bulunan ofislerinden gerçekleştirilmektedir. HUSQVARNA, bu Sitedeki materyallerin İsveç dışındaki yerlerde kullanılabilir veya kullanıma uygun olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Sitenin içeriğinin yasa dışı kabul edildiği bölgelerden Siteye erişilmesi yasaktır. Siteye İsveç dışındaki yerlerden erişiyorsanız, tüm yerel yasalara uygunluğun sağlanması sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, yasaların uyuşmazlığıyla ilgili hükümlere başvurulmaksızın İsveç Krallığı'nın yasaları esas alınacaktır. Bu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümünde Stockholm Bölge Mahkemesi münhasır yargı yetkisine sahiptir.

Bu en son 03/03/11 tarihinde güncellenmiştir.