• 1. Úvod

  Tento návod na obsluhu obsahuje najdôležitejšie aspekty bezpečného, ergonomického a produktívneho rezania a prác a je doplnkom návodu na obsluhu. Pred používaním rozbrusovacej píly vám odporúčame dôkladne si prečítať návod na obsluhu.
 • 2. Príprava

  Aj keď aktívne pracujeme na tom, ako vyrábať ešte bezpečnejšie stroje, je vždy dôležité, aby ste mali správny odev, keď pracujete s rozbrusovacou pílou. Toto by ste mali mať oblečené.
 • 3. Start working

     ’ ’ Nikdy sa nepokúšajte rezať azbestové materiály! Maintain a minimum of 15 meters safety distance from other people. Dbajte na to, aby žiadna osoba ani vec nemohli prísť do kontaktu s rezným zariadením a tiež aby...

 • 4. Kosenie

  Uchopte zadnú rukoväť pravou rukou a prednú rukoväť ľavou rukou.      For ergonomic and safety reasons, never cut above shoulder height.  ’ 

 • 5. Údržba

  Toto sú najdôležitejšie časti rozbrusovacej píly, ktoré je potrebné skontrolovať a zistiť, či niektorú z nich nie je potrebné utiahnuť, vyčistiť, opraviť alebo vymeniť.
 • 6. Ergonómia

  –     ’ Thanks to the optimal distance between the handles, little force is needed during vertical cutting. Power cutters that have a much shorter distance between the handles require more force, which makes cutting more...

 • 7. Životné prostredie

  DEX je náš komplexný systém odsávania prachu (Dust Extinguisher System), ktorý sa skladá z riešení a produktov, vďaka ktorým môžete pracovať efektívne za každých okolností bez neporiadku z vody, kalu a prachu okolo vás. Nový systém na mokré...