3.1 Förflyttning


Om du använder en ramp ska du se till att den är hel, att den sitter ordentligt på fordonet och på marken samt att den är fri från allt som kan göra den hal. Maskinen levereras med inbyggda avancerade elektroniska system som kallas drivenheter med variabelt varvtal eller frekvensomformare. Vid transport är det viktigt att se till att maskinen alltid är ordentligt förankrad för att förhindra att den studsar. Golvslipen och dammsamlaren måste förankras .  Se alltid till att chassit eller ramsektionen på maskinen är ordentligt förankrat under transport. Maskinen ska alltid transporteras under skydd för att minska exponeringen för väder, i synnerhet regn och snö.


3.2 Lyft


Innan du lyfter maskinen måste du bedöma riskområdet och kontrollera att ingen finns i området vid lyftning. Använd en godkänd lyftanordning för att säkra och lyfta tunga maskindelar.

Fäst maskinen i alla lyftöglor så att den förblir plan när den lyfts.

3.3 Säkerhetsinstruktioner


+
+
+
+
Safety clothing PG

3.4 Planera arbetet


Customer in focus floor grinder
När du förbereder dig för ett jobb kan du ha nytta av den här checklistan.

Checklista för förberedelser 

 • Vilken ytbehandling önskas?
 • Hur stort är området?
 • När ska jobbet vara klart?
 • Hur gammal är betongen?
 • Vilket skick har ytan som ska slipas?

Har du

 • tillgång till arbetsplatsen?
 • Vatten?
 • El?
 • Belysning?

Du behöver olika utrustningar och tillbehör beroende på jobbet som ska utföras. Här följer några punkter som du bör tänka på.

 • Dammpåsar
 • Longopac 
 • Dammskört
 • Vakuummunstycke
 • 2” Slang
 • 3”-slang
 • Diamant- och plastbundna verktyg
 • Hållare för diamant- och plastbundna skivor
 • Handslipmaskin 
 • Nödvändiga kemikalier
 • Strömkablar för 1- och/eller 3-fas
 • Mjuk borste
 • Mikrofibermopp
 • Vattenslang och kopplingar
 • Hammare 
 • Hartsspatel
 • Kniv
 • Kabel-/buntband
 • 5 mm insexnyckel