5.2 Välja det bästa verktyget


Redi Lock, Redi Lock diamond holder discs
Det finns två typer av diamantkonfigurationer som kan användas. En fullständig diamantuppsättning har diamanter placerade på alla platser på diamanthållarskivorna. En halv diamantuppsättning har diamanter placerade på varannan plats på diamanthållarskivorna.

Genom att ändra hur diamanterna sitter på diamanthållarskivorna kan operatören påverka maskinens prestanda och därmed det färdiga arbetet.

Operatören kan också välja mellan dubbla eller enkla segment. Det gör att operatören kan ha kontroll över verktygets ekonomi och produktivitet.

Fullständig uppsättning

En fullständig diamantuppsättning ger ett planare golv jämfört med en halv diamantuppsättning. En fullständig diamantuppsättning tar bort alla höga åsar i stället för att följa golvytan och sjunka ned i låga eller mjukare områden. Med en fullständig diamantuppsättning uppnås den högsta graden av jämnhet. 

Full set

Halv uppsättning

En halv diamantuppsättning följer golvytan. Slipmaskinen kan placeras på en ojämn yta och ändå stå stadigt. Konfigurationen med en halv diamantuppsättning bör användas när ett plant golv inte krävs. Den halva diamantuppsättningen rör sig över de höga åsarna och når in i de lägre områdena, vilket är perfekt för att avlägsna golvbeläggningar och lim där optimal jämnhet inte är målet.

Half set

Dubbla segment

Dubbla segment används ofta eftersom trycket blir lägre på varje diamantsegment vilket resulterar i lägre kostnader och längre verktygslivslängd. I princip används dubbla segment på mjukare betong för att förhindra att för mycket ytmaterial avlägsnas.

Diamond vs single segment 2/3

Enstaka segment

Enstaka segment används ofta på mycket hårda ytor eftersom det ökar sliptrycket per diamantsegment. Det leder till högre produktivitet och mer aggressiv borttagning av betong.

Full set vs half set 3/3

5.3 Byta och montera diamanter och plastbundna delar


5.4 Manövrering och slipning


Detta är de grundläggande principerna för slipning. Placera slipmaskin på arbetsområdet. Se till att det finns diamanter under maskinen och att huvudlåsen/brytpinnarna är ordentligt åtdragna. När maskinen används måste samma typ och antal diamanter vara monterade på alla sliphuvuden. Diamanter med samma höjd måste vara monterade på alla sliphuvuden.