5.1 Den unika fjärrkontrollen


Fjärrkontroll

DXR-fjärrkontrollen är lätt och drivs av ett batteri med hög kapacitet. Fjärrkontrollen har tvåvägskommunikation, är intuitiv och mycket lättanvänd, även för användare som saknar lång erfarenhet. Färgdisplayen ger operatören en god överblick över maskinens alla parametrar. Tack vare den återkoppling som visas på displayen är det mycket enkelt att ändra parametrar, som svarstid och språk.


Färgdisplayen ger operatören en god överblick över maskinens alla parametrar. Det är mycket enkelt att ändra parametrar som svarstid och språk och på så sätt anpassa användningen efter dina behov.

Den ergonomiska selen gör det mycket enkelt att ta på och av fjärrkontrollen. Den gör dessutom att du kan arbeta längre utan påfrestning.

5.2 Kör externa verktyg


Alla DXR-robotar kan användas som kraftaggregat för att driva externa hydraulverktyg, som handsågar och borrmotorer.

Externa verktyg gör det enkelt för användaren att justera tryck och flöde till det anslutna verktyget. Välj rätt tryck och flöde till externa verktyget och tryck på aktivera på att starta verktyget.

5.3 Krypläge


Klättra med krypläge

Alla DXR-robotar kan köras i två olika driftlägen: arbete och transport. Det finns även tre olika underlägen: enhands-, tvåhands- och krypläge. Med de olika lägena får du olika funktioner på fjärrkontrollens reglage för att förenkla det arbete som du utför. Krypläget används när du vill komma upp på en brant hög med bråte eller liknande och möjliggör styrning av armen samtidigt som du kör maskinen framåt. På så sätt kan du ta armen till hjälp när du drar upp DXR samtidigt som den körs framåt.

5.4 Enhandstransport


Enhandstransport

Alla DXR-robotar kan köras i två olika driftlägen – arbete och transport. Det finns även tre olika underlägen: enhands-, tvåhands- och krypläge. Med de olika lägena får du olika funktioner på fjärrkontrollens reglage för att förenkla det arbete som du utför. Med DXR i transportläge blir transporten till och från arbetsplatsen enklare eftersom du då kan använda en hand för att köra maskinen. På detta sätt får du en hand ledig för att flytta kablar eller göra något annat medan du kör roboten.

5.5 Dust reduction kit


The dust reduction kit used on Husqvarna DXR's binds dust with water and greatly reduces the amount of dust particles in the air.

5.6 Individuellt styrda stödben


Individuellt styrda stödben

Alla DXR-robotar (med schaktblad) har individuellt styrda stödben, vilket är perfekt för att positionera maskinen på ojämna underlag och i trånga utrymmen. Det här i kombination med en stor yta ger överlägsen stabilitet, vilket möjliggör hög arbetsbelastning på olika underlag.

5.7 Inställning av joystickmönster


Välj perfekt styrspakskonfiguration

Styrspakens mönster ändrar fjärrkontrollens funktion. Användaren kan välja mellan tre olika mönster. Om standardläget grävmaskin inte motsvarar användarens förväntningar är det enkelt att byta till något av de andra lägena.

5.8 Justerbara verktyg


Enkelt justerbara verktyg

Med den intuitiva menyn på fjärrkontrollen kan du enkelt justera de inställningar som krävs för det arbetsverktyg du använder.

Alla standardverktyg till DXR levereras med tillhörande programvara. Tryck och flöde har ställts in av oss för att stämma överens med tillverkarens rekommendationer. Verktygens inställning justeras enkelt av operatören. Detta möjliggör enkel användning av icke-standardverktyg tillsammans med DXR.

FÖRSIKTIGHET! Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du använder maskinen. Du bör också ha läst igenom den bruksanvisning som medföljer verktyget. Kontrollera att verktygets och maskinens prestanda (vikt, hydraultryck, flöde med mera) är kompatibla.

Maskinen får endast användas med verktyg eller tillbehör som marknadsförs av Husqvarna.

5.9 Trånga utrymmen


Perfekt för trånga utrymmen

DXR-robotarna är konstruerade för enkel manövrering i trånga utrymmen. De individuellt styrda stödbenen är perfekta för att stabilisera maskinen även i trånga utrymmen.

5.10 Bandbreddare


Få ökad stabilitet med hjälp av bandbreddare

Om du behöver mer stabilitet för att köra maskinen över ojämna ytor kan det vara ett bra alternativ att använda bandbreddare. En maskin i 200-300-serien kan utrustas med bandbreddare och den här videon visar hur enkelt och snabbt det går att montera och demontera dem.

Banden kan justeras från standardbredden 780 mm till 1 110 mm.

5.11 Automatisk bandspänning


Bandspänningen ändras kontinuerligt under bandens livslängd och användning av maskinen. Att ha rätt bandspänning är viktigt för bandens livslängd. Alla DXR-robotar har automatisk bandspänning i syfte att spara tid på bandspänning och kostnader för slitna band. Så här spänner du snabbt och enkelt banden på din DXR.

Spänna banden:

  • Manövrera ner stödbenen/schaktbladen. Låt maskinen vila på stödbenen/schaktbladen.
  • Ta bort inspektionsluckan. (DXR270, DXR300, DXR310)
  • Dra ut ventilen och rotera den ett kvarts varv för att låsa den i öppet läge.
  • Skjut spännrullen mot mitten.
  • Vrid och frigör ventilen tillbaka till sitt läge.
Automatisk bandspänning kan göras på två olika sätt.

  1. På servicemenyn under fliken ”Bandspänning” kan banden spännas automatiskt. Håll ner valtangenten för aktivering av bandspänning.
  2. Larvbanden spänns automatiskt när stödbenen/schaktbladen fälls upp.
Klicka på länken till DXR-användarguiden om du vill ha mer information om service och underhåll av bandspänningen.

5.12 Servicestyrenhet


Extra fjärrkontroll för tidskritiska jobb

När du planerar att använda en DXR-robot för ett jobb där tiden är knapp och det är ett måste att hålla tidsgränsen kan du ha i åtanke att saker inte alltid går som planerat. I sådana lägen är det en bra idé att se till att du alltid kan flytta DXR från arbetsplatsen, även om något oplanerat inträffar, till exempel om man inte hittar fjärrkontrollen. En god idé är att ha en servicestyrenhet i reserv, vilket garanterar att du alltid kan ta dig ut innan nästa arbetsfas behöver dra igång, till exempel i en smältugn. Detta är en ännu bättre investering om du har fler än en DXR, eftersom det här tillbehöret är kompatibelt med alla DXR-robotar. Servicestyrenheten kan inte användas för arbete med maskinen, utan bara för transport.

Så här ansluter du servicestyrenheten till DXR.