3.1 Välj arbetsverktyg


Husqvarnas DXR-robotar kan kombineras med en mängd olika verktyg, till exempel hammare, demoleringssaxar, grapplers och stålsaxar, beroende på vilken tillämpning du arbetar med. I den här videon visar vi de olika verktygen och ger tips på när de kan användas.

Bucket

The bucket is designed to move material. It is not designed for use as a lifting implement.

Hydraulic hammer

The hydraulic hammer (also called breaker) is designed for demolition by means of hewing. It is not designed for use as a crowbar. Continuous hewing with the hydraulic hammer can result in high temperatures in the hydraulic system. Typical applications are road construction, smaller trenching and demolition jobs, building renovation, landscaping and boulder size reduction in quarries.

Concrete crusher

The concrete crushers are designed to crush and cut material in their jaws. They are ideal for a variety of applications such as demolition of concrete and brick constructions, staircases, roofs as well as sensitive locations inside buildings where noise or vibrations can be an issue.

Steel shear

The steel shears are intended to cut metallic materials with their jaws. They are not intended to pull and bend materials with the help of the machine. Very useful in sensitive areas such as process industries, as well as demolition of structures, piping and process vessels.

Drum cutter

DC 200 is a rotary drum cutter which fits all our demolition robots. It’s a highly productive tool for trenching, surface removal and profiling in rock, concrete and hard soil.

Grapplers

The grapplers are intended for demolishing wooden structures and brick walls, sorting and loading work. It is not intended to pull/demolish beams, stays and walls. Neither is it intended to hammer/hack or transport loads.

External tools

External hydraulic tools can be connected to all DXR robots. External tool is activated from the service menu. Find out more about how to do this in the “External tool” section of the feature & benefits chapter

3.2 Ansluta och ladda fjärrkontrollen


Alla Husqvarnas DXR-robotar styrs med en ergonomisk fjärrkontroll som har tvåvägskommunikation med maskinen. Du kan ansluta fjärrkontrollen antingen via en kabel eller trådlöst via Bluetooth.

Den unika fjärrkontrollen med färgdisplay och tvåvägskommunikation innebär att du enkelt kan läsa och styra alla maskinens parametrar.

Identitetskod

Varje maskin har en egen unik ID-kod. Fjärrkontrollen är förprogrammerad med maskinens unika ID-kod vid leverans. Fjärrkontrollen kan omprogrammeras och paras om så att den kan användas med en annan maskin.

Automatisk frekvensändring

Vid eventuella kommunikationsstörningar ändras frekvensen automatiskt för att garantera störningsfri överföring.

3.3 Positionera maskinen


Det är viktigt att maskinen placeras korrekt under arbetet, eftersom detta inte bara garanterar maximal effektivitet och mindre slitage på maskinen, utan även bidrar till en säker arbetsplats.

Arbetsområdet ska hållas välordnat och välbelyst. I röriga eller mörka arbetsområden händer det lätt olyckor.

Stabilitet
 • Använd de individuella stödbenen för att få maskinen på rätt horisontell nivå.
 • Maskinen är som mest stabil när du arbetar rakt framåt eller bakåt.
 • När maskinens övre del roterar till sidan ska stödbenen vara nedfällda och armsystemet ska manövreras så att det är så nära marken som möjligt.
 • Arbeta inte med armen om maskinens stödben/schaktblad är uppfällda.
 • Stödbenen/schaktbladen ger stabilitet och minskar risken för att maskinen tippar.
Armsystem
 • Arbeta inte med maskinens cylindrar i de inre eller yttre ändlägena för att undvika överbelastning. Lämna ett par centimeter till maxläget. Hydrauloljan har då större kapacitet att dämpa stötar och vibrationer.
Positionering
 • Ställ maskinen så nära arbetsstycket som möjligt för bästa resultat.
 • Fäst inte maskinen vid fasta föremål, till exempel väggar, för att öka kraften på arbetsobjektet. Både maskinen och verktyget kan överbelastas.

3.4 Ansluta arbetsverktyg


Försök alltid hålla kopplingarna så rena som möjligt för att förhindra att smuts tränger in i hydraulsystemet. Det gör du genom att torka bort smuts från kopplingarna före montering eller demontering. Placera dammskydd på maskinens hydraulkopplingar när inget verktyg har monterats.

Ansluta verktyget

Se till att verktyget är vänt åt rätt håll. Sett bakifrån maskinen ska verktygets tryckanslutning kopplas in på vänster sida (B‐port) och returslangen på höger sida (A‐port).

De hydrauliska slangarna är utrustade med snabbkopplingar med dekompression. Detta gör det lättare att koppla slangarna även om trycket är instängt.

3.5 Använda maskinen


Använda maskinen

Husqvarnas DXR-robotar är marknadens kanske mest användarvänliga demoleringsrobotar. Med den intuitiva programmerbara fjärrkontrollen kan du ställa in den respons och hastighet med mera som passar dig och ditt användningsområde.
Tack vare att transporten kan skötas med en hand kan du flytta kablar medan du kör maskinen framåt. De individuellt styrda stödbenen gör att maskinen står stabilt på de flesta underlag och tvåvägskommunikation mellan maskinen och fjärrkontrollen varnar dig om något är fel, direkt på displayen.

Maskinen har tre driftlägen: transportläget, inställningsläget och arbetsläget. I videon ovan visas grundläggande funktioner i arbetsläget.


 • Arbetsläge – I det här läget kan du manövrera allt utom larvbanden och stödbenen.
 • Inställningsläge – I det här läget kan du manövrera larvbanden och stödbenen.
 • Transportläge – I det här läget kan du manövrera larvbanden, stödbenen, tornet och vissa armfunktioner.