Products_ExpiredProduct

Husqvarna HTC D60

  • Product_TextIcon_Expired
HTC D60

HTC D60 är en specialkonstruerad stoftavskiljare för golvslipning med höga prestanda och fjärranslutning till golvsliparna med Duratiq Technology. En stor LCD-skärm ger information om viktiga data som behövs för optimal stoftavskiljning – luftflöde, undertryck och filterstatus. En automatisk rensningsfunktion finns som tillval för att rengöra filtren via fjärrkontrollen till slipmaskinerna (med Duratiq Technology). Fjärranslut din slipmaskin med Duratiq Technology (helst HTC 6) för att starta och stoppa driften, rengöra filtret och få viktiga meddelanden på slipmaskinens eller fjärrkontrollens display – så att du kan fokusera på golvet och spara tid och pengar.

Reservdelar

Hämta HTC D60 reservdelslista

Köp/Serva
Hitta ett serviceställe nära dig
Du kan behöva acceptera att webbläsaren ska använda din aktuella plats
Hitta kontakter genom att söka ovan eller zooma in på kartan.