Kalkulator drgań

Aby obliczyć wartość narażenia na drgania A(8), należy wybrać kategorię, a następnie model — pojawi się kalkulator. Wpisz szacunkowy dzienny czas pracy dla określonego modelu w białych polach, a następnie kliknij “Oblicz”. Odczytaj wyniki dotyczące każdego urządzenia z kolumny częściowego narażenia dziennego. Jeśli używasz wielu narzędzi, kalkulator obliczy łączną dzienną wartość narażenia na drgania’ w ciągu pełnego dnia roboczego w komórce znajdującej się poniżej kolumny dziennej wartości narażenia na drgania. Należy wziąć pod uwagę fakt, że dzienny czas pracy obejmuje zarówno czas, kiedy użytkownik jest narażony na drgania, jak i pozostały czas. (Przerwy, konserwacja, napełnianie zbiornika paliwa, itd.)

Łączna dzienna wartość narażenia na drgania, A(8) m/s²
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Dzienny czas narażenia na drgania poniżej poziomu działania. Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych środków, aby zminimalizować ekspozycję.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Dzienne narażenie na drgania powyżej poziomu działania. Zwiększone ryzyko pojawienia się chorób związanych ze szkodliwym działaniem drgań. Aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na drgania, zapoznaj się z zaleceniami firmy Husqvarna oraz Dyrektywą 2002/44/WE.
A(8) > 5.0 m/s²
Dzienny czas narażenia na drgania przekracza wartość dopuszczalną. Ogranicz dzienny czas pracy lub używaj maszyny o niższym równoważnym poziomie drgań.