4.1 Podstawowa technika


4.2 Cięcie poziome, pionowe i rur


Techniki cięcia

Tutaj przedstawiamy prawidłowy sposób cięcia w poziomie i pionie, jak również przecinania rur. Obejrzyj film po prawej stronie lub przeczytaj poniższe instrukcje.

Cięcie w poziomie:

 1. Na początek zaznacz miejsce cięcia.
 2. Aby ciąć w poziomie, wykonaj nacięcie o głębokości ok. 2 cm. Tnij od lewej do prawej strony, aby mieć dobrą widoczność linii cięcia.
 3. Następnie tnij głębiej za pomocą cięcia krokowego, na głębokość około 5 cm naraz.

Cięcie w pionie:

 1. Aby ciąć w pionie, wykonaj nacięcie o głębokości ok. 2 cm. Tnij od dołu do góry, aby mieć dobrą widoczność linii cięcia.
 2. Następnie tnij głębiej za pomocą cięcia krokowego, na głębokość około 5 cm naraz. Tnij od góry do dołu. Zawsze utrzymuj pełną prędkość, aby uzyskać najlepszą wydajność cięcia.

Cięcie rur:

Zawsze przecinaj rury w poniższych trzech etapach.
 1. Rozpocznij od góry.
 2. Następnie przetnij jedną stronę rury, od góry do dołu.
 3. Przejdź na drugą stronę i odetnij pozostałą część, od góry do dołu.

4.3 Cięcie na mokro


Zalecamy używanie wody, gdy tylko jest to możliwe. Cięcie na mokro jest korzystniejsze dla operatora, otoczenia i maszyny.

4.4 Cięcie na sucho


Zalecamy korzystanie z metody cięcia na sucho wyłącznie przez krótki czas. Jest to spowodowane tym, że tarcza diamentowa do cięcia na sucho musi od czasu do czasu ostygnąć, aby nie doszło do jej przegrzania i uszkodzenia.
+
+
+

4.5 Odbicia i zakleszczenie


Zmniejszanie ryzyka związanego z odbiciami i zakleszczeniem

Odbicie to nagły ruch w górę, który może zdarzyć się, jeśli tarcza zatrzyma się w ciętym materiale. Innym zagrożeniem jest zaklinowanie tarczy. Obejrzyj film powyżej lub przeczytaj, w jaki sposób zminimalizować ryzyko odbicia lub zaklinowania tarczy.

 1. Nigdy nie wolno używać górnej ćwierci obwodu tarczy tnącej – sektora grożącego odbiciem – do cięcia.
 2. Używając sektora tarczy tnącej grożącego odbiciem, narażasz się na ryzyko związane z wystąpieniem odbicia wznoszącego.
 3. W przypadku cięcia bloku lub rury na podłożu upewnij się, że materiał jest odpowiednio wzmocniony i zabezpieczony przed ruchem lub przesuwaniem podczas cięcia. Upewnij się również, że cięcie jest wykonywane prawidłowo, aby uniknąć zaklinowania tarczy.
 4. Jeśli tarcza zaklinuje się na końcowym etapie cięcia, może wystąpić gwałtowna reakcja, która doprowadzi do utraty kontroli nad narzędziem.
 5. Uważaj, gdy wkładasz tarczę w istniejącą szczelinę. Jeśli nie włożysz tarczy prosto, może to spowodować jej zaklinowanie lub odbicie.

4.6 Problemy z tarczą i ostrzenie tarczy


Ostrza pozostają w doskonałym stanie.

Problemy z tarczą są zazwyczaj spowodowane używaniem nieodpowiedniej tarczy do danego zastosowania, nieprawidłowym wykorzystywaniem tarczy lub usterką sprzętu. Oto kilka przykładów problemów z tarczą:
Trouble shooting

Spadek naprężenia.

Niektóre możliwe przyczyny: tarcza jest zbyt twarda w stosunku do ciętego materiału lub używana jest niewłaściwa prędkość obrotowa. Zalecenie: wymiana tarczy.

Trouble shooting

Pęknięty segment.

Niektóre możliwe przyczyny: tarcza jest zbyt twarda dla ciętego materiału lub prędkość cięcia jest zbyt wysoka. Zalecenie: wymiana tarczy.

Pęknięta płyta centralna.

Niektóre możliwe przyczyny: ciśnienie cięcia jest zbyt wysokie lub tarcza została przegrzana z powodu niewystarczającego zaopatrzenia w wodę. Zalecenie: wymiana tarczy.

Trouble shooting

Nierównomierne zużycie segmentów.

Niektóre możliwe przyczyny: spoiwo jest zbyt twarde dla przecinanego materiału lub łożyska wrzeciona są zużyte. Zalecenie: wymiana tarczy.

Zeszklenie.

Możliwa przyczyna: tarcza nie miała odpowiedniego docisku po umieszczeniu na materiale do cięcia. Zalecenie: wymiana tarczy.

Ostrzeżenie tarcz

Tarcze diamentowe mogą ulec stępieniu w przypadku stosowania nieprawidłowego nacisku podczas cięcia lub wskutek cięcia niektórych materiałów, np. silnie zbrojonego betonu. Tarcze można ostrzyć poprzez cięcie nimi miękkiego materiału ściernego, np. piaskowca lub cegły.
W 1400-series