Salesman image

Zasady ochrony prywatności

Husqvarna docenia Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony oraz wszystkich należących do niej podstron (nazywanych łącznie „Stroną”) zachęcamy Państwa do dokładnego zapoznania się z poniższymi warunkami Polityki prywatności. Polityka prywatności określa rodzaj informacji, jakie Husqvarna AB oraz jej filie lub oddziały (nazywane łącznie „HUSQVARNA”) bądź osoby trzecie działające w imieniu firmy HUSQVARNA gromadzą za pośrednictwem niniejszej Strony oraz jakie podejmuje się środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkowników. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na warunki Polityki prywatności, nie mogą Państwo korzystać z tej Strony. Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianie, dlatego należy śledzić jej warunki regularnie.

Informacje ogólne

Aby wykorzystać niektóre funkcje lub wykonać pewne czynności, a także uzyskać dostęp do niektórych produktów lub serwisów, w pewnych miejscach na tej Stronie mogą Państwo zostać poproszeni o dane umożliwiające Państwa identyfikację, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, nr ubezpieczenia („Dane osobowe”). W związku z powyższym poprzez korzystanie z tej Strony świadomie i jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych na zasadach i warunkach przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzenie i wykorzystanie Danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkownika

Informacje, które użytkownik przesyła do firmy HUSQVARNA, chronione są prawem o ochronie danych. Firma HUSQVARNA rejestruje dane osobowe, zarządza nimi oraz wykorzystuje je, aby pomóc w korzystaniu z produktów i/lub usług online. Przekazanie nam bardziej szczegółowych danych osobowych w celu uzyskania zwrotnych informacji (na przykład broszur czy katalogów) oznacza, że dane te będą przez nas zebrane i przechowane. Dane to pozwalają nam spełniać prośby o przekazanie informacji zwrotnych. Dane te będą przechowywane we względnie bezpiecznym i chronionym miejscu przez okres, który firma HUSQVARNA uzna za konieczny do poprawy komunikacji z użytkownikiem. Jeżeli pragną Państwo usunąć część lub wszystkie swoje dane, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza lub adresu pocztowego Husqvarna Construction Products, SE-433 81 Partille, Szwecja.

Firma HUSQVARNA może poprosić o dodatkowe, opcjonalne informacje od Państwa, w celu zdobycia większej wiedzy na temat swoich klientów, rozesłania reklam lub aby zaprosić Państwa do udziału w konkursie. Prośbę o dodatkowe informacje mogą Państwo odrzucić.

Firma HUSQVARNA gromadzi także informacje (nie będące danymi osobowymi) na temat użytkowania naszej strony. Informacje te zbierane są łącznie i wykorzystywane jedynie do celów wewnętrznych, w celu usprawnienia korzystania ze strony oraz zachęcania do jej odwiedzania. Firma HUSQVARNA może połączyć te informacje z danymi osobowymi użytkowników, aby określić, którzy użytkownicy uzyskują dostęp do danych materiałów, co pomaga poprawić stronę.

Firma HUSQVARNA nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych uzyskanych od dzieci poniżej 18 roku życia ani też nie kieruje treści na swej stronie do takich osób. Zalecamy rodzicom oraz opiekunom nadzorowanie aktywności oraz zainteresowań dzieci w Internecie.

Przesyłanie danych osobowych

Firma HUSQVARNA nie przesyła Państwa danych osobowych podawanych na Stronie żadnym osobom trzecim (wykorzystując je jedynie do celów trasowania), za wyjątkiem, gdy (a) wyrażą Państwo na to zgodę; (b) będzie wymagało tego prawo bądź sąd; (c) służy to ochronie praw własności firmy HUSQVARNA; (d) służy to ochronie bezpieczeństwa osobistego użytkowników Strony; (e) osoby trzecie są osobami lub firmami, z którymi firma HUSQVARNA podpisała umowę o prowadzeniu operacji wewnętrznych na Stronie lub o prowadzeniu działalności w swoim imieniu; lub (f) jeśli firma ma podstawy wierzyć, iż podlegają one prawu, obowiązującemu programowi, bądź umowie, które zapewniają uczciwe wykorzystanie informacji oraz odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych. Firma HUSQVARNA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się zgodnie z własnym uznaniem z odpowiednią instytucją w przypadku zauważenia działań, które mogą wydawać się nielegalne lub stanowić pogwałcenie warunków użytkowania strony HUSQVARNA.

Cookies

  1. Ta strona może wykorzystywać technologię określaną jako „cookies” (ciasteczka). Cookies to małe pliki tekstowe zawierające informacje, które są zapisywane na Państwa komputerze przez odwiedzaną przez Państwo stronę. Ich zadaniem jest zapewnienie dodatkowych funkcji na stronie. Pomagają nam one również analizować zakres jej użytkowania. Istnieją dwa typy plików cookie: Pierwszy rodzaj jest wykorzystywany do “zapamiętywania” informacji, takich jak Państwa nazwy użytkownika i hasła, oraz jest przechowywany na Państwa komputerze do czasu, gdy zdecydują się Państwo „wyrejestrować” z tej subskrypcji. Jeśli funkcja „Nie pytaj więcej o moją nazwę użytkownika i hasło” nie jest używana, plik cookie tego typu nie zostanie zapisany na Państwa komputerze.
  2. Drugi rodzaj cookie nazywany jest również „plikiem cookie sesji”. Jest on wykorzystywany na przykład do zapamiętywania wybranego na stronie języka. Podczas odwiedzania strony plik cookie jest tymczasowo zapisywany w pamięci komputera. Plik cookie sesji nie jest zapisywany na stałe na Państwa komputerze i zazwyczaj znika przy zamykaniu przeglądarki WWW. Poprzez stosowanie tego typu plików cookie firma HUSQVARNA chciałaby poprawić sposób przekazywania istotnych informacji osobom odwiedzającym stronę.
Jeśli nie akceptują Państwo zasad stosowania plików cookie przez firmę HUSQVARNA, w większości przeglądarek można zmienić ustawienia tak, aby pliki cookie nie były zapisywane. Zmiana ta może jednakże ograniczyć funkcjonalność oraz korzyści płynące z użytkowania strony.
Dowiedz się więcej o plikach cookie używanych na stronie husqvarnacp.com

Jakość

Firma HUSQVARNA zobowiązuje się wykazać należytą staranność, aby gromadzone przez nas Dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne. Jednakże Państwo zobowiązani są podać nam wyłącznie poprawne, kompletne i aktualne w momencie ich przesyłania Dane osobowe. Jeśli jednak zdarzy się, że zauważą Państwo, iż Dane osobowe zebrane przez nas nie są poprawne, kompletne i aktualne, dołożymy wszelkich starań, aby je poprawić po otrzymaniu od Państwa pisemnego powiadomienia. Mają także Państwo prawo do uzyskania informacji na temat danych osobowych, które uzyskała od Państwa firma HUSQVARNA. Jeśli chcą Państwo uzyskać takie informacje, prosimy o przesłanie podpisanego wniosku pocztą tradycyjną.

Ochrona

Mimo, iż firma HUSQVARNA nie może zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do nielegalnego uzyskania dostępu do baz danych osobowych. Firma HUSQVARNA dokłada jednak wszelkich starań, by zapewnić wystarczające bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych oraz zapobiegać uzyskaniu nielegalnego do nich dostępu dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii i procedur wewnętrznych.

Inne witryny

Strona ta może zawierać łącza do witryn stron trzecich. Firma HUSQVARNA nie kontroluje zawartości ani nie odpowiada za zawartość witryn stron trzecich, do których łącza mogą znajdować się na jej stronie; nie odpowiada również za obowiązujące na tych witrynach zasady poufności. Tego typu witryny mogą zapisywać własne pliki cookie na Państwa komputerze oraz/lub w inny sposób gromadzić oraz przetwarza informacje osobiste. Przed rozpoczęciem korzystania z witryn stron trzecich zachęcamy Państwa do zapoznania się z obowiązującymi na nich zasadami poufności.

Zmiany

Firma HUSQVARNA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania bądź usuwania całości lub fragmentu jakiejkolwiek części niniejszej Polityki prywatności według własnego uznania i w dowolnym czasie. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności zaczną obowiązywać z chwilą, gdy na Stronie zostanie umieszczone powiadomienie o takich zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony, po zamieszczeniu informacji o zmianach w niniejszej Polityce prywatności, uznane zostanie za akceptację tych zmian.

Powyższa Polityka prywatności została uaktualniona 25 listopada 2014 r.