8.1 Generelle retningslinjer for transport


 • Enheten må festes forsvarlig under transport med tilhørende krokfester på begge sider.
 • Transporter alltid enheten i et lukket kjøretøy når det er mulig.
 • Unngå transport i dårlig vær.
 • Sørg for sikker praksis ved løfting og bruk av ramper eller vinsjer.
 • Hvis du er usikker, søker du hjelp ved lasting eller lossing av tungt utstyr.
 • Lås hjul som skal sikres.
 • Longopac må tømmes før transport.

8.2 Liten støvsuger


Transport av små støvsugere og slamoppsamlere.

Liten støvsugere

S-, W- og A-line er små og svært allsidige støvsugere og slamoppsamlere som kan transporteres inne i en varebil. S- og W-line kan til og med transporteres i mindre kjøretøy hvis du legger dem ned og støtter dem på de tilhørende metallrammene. Forsikre deg om at slammet inne i W-line-avtrekkene/-oppsamlerne har blitt fjernet på riktig måte, før du legger ned enhetene.

Sikre lasten
 • Fest maskinen med strammestropper.
 • Verktøy og annet utstyr må sikres separat.
 • Kontroller regelmessig at lasten er sikker under transport.
 

8.3 Stor støvsuger


Stor støvsuger

Du kan også transportere T- og C-line med en varebil med høyt tak, så lenge varebilen er utstyrt med en rampe. Følg instruksjonene nedenfor for å gjøre transporten så enkel som mulig.

Lasting og lossing ved hjelp av en rampe

 • Forsikre deg om at rampen er intakt, festet til både kjøretøyet og bakken, samt at den ikke er glatt. (Kjøretøyet som brukes til transport, må også sikres slik at det ikke kan bevege seg.)

Sikre lasten

 • Fest maskinen med strammestropper.
 • Verktøy og annet utstyr må sikres separat.
 • Kontroller regelmessig at lasten er sikker under transport
Transport av kraftige støvsugere og forseparatorer.

8.4 Retningslinjer for oppbevaring


 • Vær svært forsiktig når du flytter maskinen ved manuell manøvrering eller på underlag som heller. Selv en liten helling kan skape krefter som gjør det umulig å bremse maskinen for hånd.
 • Oppbevar utstyret i et låsbart område, slik at det er utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
 • Maskinen skal alltid oppbevares på et tørt sted når den ikke er i bruk.
 • Oppbevar aldri vakuumenheter uten en Longopac-støvpose festet.
 • Oppbevar aldri elektrisk utstyr på steder der det kan utsettes for vann.
 • Før enhetene settes til oppbevaring, må du alltid rengjøre slamoppsamlerne og kjøre rent vann gjennom pumpen.