1.1 Innledning


Bli inspirert og finn ut hvordan du kan jobbe mest mulig rent og effektivt i enhver situasjon.

Introduksjon til støv- og slamhåndtering

Et rent arbeidsmiljø har alltid vært viktig i produktutviklingen vår. Det er en nøkkelfaktor som fører til en sikker og bærekraftig fremtid i byggebransjen. Vi har tatt denne tilnærmingen ett skritt videre og utgir nå en omfattende brukerhåndbok for støv og slamhåndtering. Denne digitale håndboken for håndtering av støv og slam er et tillegg til bruksanvisningene. Den er en nyttig informasjonskilde både hyppige og sporadiske brukere av støvsugere.

Serien består av fem ulike typer støv- og slamsugere – fra luftrensere i A-line til kraftige støvsugere for tørrkapping i T-, S- og C-line og slamsugere for alle typer våtkapping eller rengjøring av søl i W-line. For å oppnå optimal produktivitet og det reneste resultatet i arbeidsmiljøet ditt, velger du den optimale konfigurasjonen for ditt bruksområde.

 

Ved å håndtere støv og slam på en smart og enkel måte tar du vare på deg selv, utstyret ditt, bedriften din og de rundt deg. Husqvarnas utvalg av effektivt utstyr for å holde støv og slam generert ved kutting, boring og sliping under kontroll uten å redusere produktiviteten. Uavhengig av om det er snakk om våt eller tørr bruk, blir arbeidsdagen din lettere med riktig utstyr.

1.2 Produktutvalg


Støv og slam kan øke slitasjen på utstyret og være farlig hvis det får spredt seg over et arbeidssted. Den beste måten å håndtere støv og slam på er å samle det opp ved kilden med en hensiktsmessig drevet vakuumenhet.  Ved å kombinere Husqvarnas kompetanse innen betong-saging, -boring og -sliping har Husqvarna en unik evne til å tilby integrerte løsninger for alle støv- og slambruksområder.