6.1 Service og vedlikehold


DXR user guide - Service & maintenance
Regelmessig vedlikehold

Du bør utføre generelt vedlikehold av DXR-roboten på regelmessig basis. Det sikrer optimal ytelse fra maskinen og lengre levetid, og du vil kunne stole på at maskinen vil fungere når du er på en jobb og trenger den som mest. Nedenfor er det forklart hvordan du utfører generell kontroll og generelt vedlikehold av DXR.

6.2 Lagring og sleping


Vi vet at du tjener penger når maskinene er i arbeid, men noen ganger har du kanskje behov for å lagre maskinen. Sørg for at du gjør det på riktig måte, slik at den er klar til bruk når det er behov for den. Noen ganger går ikke ting som planlagt. Maskinen svikter, og du må flytte den. DXR er ikke utformet for å slepes, så hvis dette skjer, må du passe på å følge instruksjonene nedenfor.
Oppbevaring
  • Fjern verktøyet fra maskinen, og gjør maskinen så kompakt som mulig.
  • Oppbevar maskinen og det tilhørende utstyret på et tørt og frostfritt sted.
  • Hovedbryteren på maskinen kan låses med en hengelås, slik at uautoriserte personer ikke kan starte maskinen.
Sleping

Maskinen er ikke konstruert for å slepes. Når maskinen trykkavlastes, aktiveres drivmotorens parkeringsbremser, og larvebeltene kan ikke rotere. Slep bare maskinen hvis plasseringen utgjør en risiko, og det ikke finnes noen annen løsning. Slep den så kort som mulig.

  • Hvis det er mulig, bør du trekke inn utliggerne før sleping av maskinen for å redusere risikoen for at de setter seg fast og blir skadet.
  • For å redusere belastningen på slepeenheten og mekaniske komponenter bør du redusere friksjonen ved å rydde ruten som maskinen skal slepes langs.
  • Slep i larvebelteretningen hvis det er mulig.

6.3 Husqvarna-serviceDXR user guide - Husqvarna service
Regelmessig service

For å være sikker på at maskinen yter sitt beste i alle situasjoner, er det viktig at den får regelmessig service. Vi gjør stadig forbedringer i programvaren for maskinene våre, og i Husqvarnas servicesenter kan du være sikker på alltid å få den nyeste programvaren installert sammen med originale deler. Dessuten finnes det kompetent personell med grundig kunnskap om maskinen din og verktøyene dine og med lang erfaring fra ulike jobber.