Salesman image


2.1 Transportere DXR 140


DXR user guide - Transport DXR 140

DXR 140 er en liten og svært allsidig rivingsrobot som kan transporteres med en varebil. Kontroller først at varebilens spesifikasjoner er riktige for DXR-vekten.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.2 Transport av DXR 200-300-serien


DXR user guide - Transport DXR 200-300 series

DXR 200- og 300-serien må transporteres med en flatvogn eller lignende. Følg instruksjonene nedenfor for å gjøre transport så enkel som mulig. Hvis du ikke har en rampe, kan du se delen som forklarer hvordan DXR-robotene kan løftes.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.3 Løfte maskinen


DXR user guide - Lifting the machine

Før du løfter maskinen, må du definere risikoområdet og kontrollere at det ikke befinner seg noen personer innenfor området ved løfting.

Bruk en godkjent løfteanordning for å sikre og løfte tunge maskindeler. Sørg også for at det finnes utstyr til å sikre maskindeler mekanisk.

 • Koble fra verktøyet.
 • Trekk inn armsystemet. Tyngdepunkt må være så nær maskinens sentrum som mulig.
 • Løfteanordningen må kobles til alle maskinens ringbolter.
 • Løft sakte og forsiktig. Kontroller at løftet er i likevekt. Hvis maskinen begynner å helle, må du korrigere ved å bruke en alternativ løfteanordning eller endre posisjonen til armsystemet.
 • Forsikre deg om at maskinens deler ikke vil bli knust eller skadet ved løfting, og at maskinen ikke vil treffe gjenstander i nærheten.

2.4 Verneklær


Kle deg riktig fra topp til tå
Selv om vi jobber aktivt med å gjøre maskinene våre enda sikrere, er det alltid viktig at du er riktig kledd når du arbeider med en rivingsrobot.
Bruk alltid:
 • tettsittende, solide og komfortable klær som gir deg full bevegelsesfrihet
 • sklisikre og solide støvler eller sko
 • Vernehansker.
 • vernehjelm
 • hørselsvern
 • vernebriller eller visir
 • Du må bruke åndedrettsvern, gassmaske eller friskluftshjelm når du arbeider i miljøer der luften kan være helsefarlig.

2.5 Sikkert arbeidsområde


DXR user guide - Safe work area

Å forstå risikoområdet når du arbeider med rivingsroboter, er noe av det viktigste for å gjøre arbeidet sikkert.

Ingen skal tillates å være innenfor maskinens risikoområde når det pågår arbeid. Det gjelder også for operatøren.
Arbeidsområdet begrenses av maskinens rekkevidde, men risikoområdet utgjøres av mange parametere, som arbeidsområde, arbeidsmetode, underlag osv.

Forstå sikkerhet

Se videoen og se i bruksanvisningen for å forsikre deg om at du forstår faktorene som påvirker sikkerhetsområdet, og at du vet hvordan du kontinuerlig kan evaluere risikoområdet.

Undersøk mulige risikoer før du begynner å jobbe. Hvis forholdene endrer seg i løpet av arbeidet, må risikoområdet omdefineres.

2.6 Sjekkliste før du starter maskinen


DXR user guide - Checklist before starting the machine

Når du arbeider i et nytt arbeidsområde, må du kontrollere følgende punkter hver morgen før du starter for å sikre at maskinens sikkerhetsutstyr er intakt. Det resulterer i et trygt arbeidsområde.

Før start
 • Undersøk maskinen med hensyn til transportskader.
 • Kontroller at maskinens sikkerhetsfunksjoner er intakte, og at nødstoppknappen er tilbakestilt.
 • Kontroller at strømkabelen og driftskablene er intakte og riktig dimensjonert. Se strømveiledningen for mer detaljert informasjon.
 • Slå på hovedbryteren på maskinen.

Starte fjernkontrollen
 • Vri bryteren til PÅ-stillingen (I). LED-lampen på fjernkontrollen blinker raskt med et blått lys mens den søker etter kontakt. Når den blinker i lengre intervaller, er den i standby-modus.

Starte den elektriske motoren
 • Du starter den elektriske motoren ved å trykke på startknappen på fjernkontrollen.

2.7 Bruk riktig effektStrømforsyning

Strømforsyningen fra strømnettet må være tilstrekkelig kraftig og konstant til å sikre at maskinen kan brukes uten problemer.

Sikringer

Stikkontakten må være sikret med riktig sikring i henhold til den elektriske motoren, lengden på strømkabelen og tverrsnittet til lederne i strømkabelen. Tabellen Guide values for mains connection (Veiledende verdier for strømnettilkobling) i delen om tekniske data viser hvilken sikring som er nødvendig for den elektriske motoren. Maskinen er utstyrt med Softstart, som reduserer toppene ved starting. Den kan startes med de fleste typer sikringer. Hvis en sikring stadig går, er det en feil i det elektriske systemet eller i maskinen som er koblet til det. Kilden til feilen må fjernes før maskinen startes på nytt.

Strømkabel

Maskinen kobles til strømnettet med en 3-fase-strømkabel. Det er svært viktig at kabelen som brukes, er riktig dimensjonert, dvs. at den har riktig tverrsnitt i forhold til lengden på lederen, for å motvirke spenningsfall. De veiledende verdiene for kabelmålene er oppført i tabellen Guide values for mains connection (Veiledende verdier for strømnettilkobling) i delen om tekniske data.

Generatorbruk

Det må tas hensyn til kabellengden og generatorspesifikasjonene ved valg av generatorstørrelse. Ha alltid maskinen så nær strømforsyningen som mulig. Det finnes mange typer generatorer på markedet. Test alltid med hensyn til kompatibilitet med DXR-roboten.

2.8 Forstå grunnleggende fjernkontrollfunksjoner


DXR user guide - Understand basic remote functions
Lær det grunnleggende
Fjernkontrollen med toveiskommunikasjon er intuitiv og svært brukervennlig, selv for nybegynnere. Fargeskjermen gir rask tilgang både til grunnleggende og avanserte funksjoner og gjør det mulig å tilpasse innstillingene slik at du får virkemåten du ønsker.

Det ergonomiske systemet gjør det svært enkelt å ta av og sette på fjernkontrollen. Det gjør det også mulig å jobbe i lengre perioder uten utmattelse.

Aktivering av kontroller
 • For å aktivere fjernkontrollens driftsfunksjoner trykker du på den venstre knappen på den høyre styrespaken. Fjernkontrollen er nå i driftsmodus. LED-lampen på fjernkontrollen lyser konstant blått.

Når det ikke har blitt brukt noen kontroller på tre sekunder, går maskinen inn i tomgangsmodus. I denne modusen pumpes det hydraulikkolje inn i tanken, og det er ikke noe trykk i sylindrene.