3.1 Velge verktøy


DXR userguide - Choose working tool

Husqvarnas DXR-roboter kan kombineres med en rekke verktøy, som hammere, knusere, gripeklør og stålsakser, avhengig av bruksområdet. I denne videoen viser vi de ulike verktøyene og gir noen råd om når de ulike verktøyene kan brukes.

Bucket

The bucket is designed to move material. It is not designed for use as a lifting implement.

Hydraulic hammer

The hydraulic hammer (also called breaker) is designed for demolition by means of hewing. It is not designed for use as a crowbar. Continuous hewing with the hydraulic hammer can result in high temperatures in the hydraulic system. Typical applications are road construction, smaller trenching and demolition jobs, building renovation, landscaping and boulder size reduction in quarries.

Concrete crusher

The concrete crushers are designed to crush and cut material in their jaws. They are ideal for a variety of applications such as demolition of concrete and brick constructions, staircases, roofs as well as sensitive locations inside buildings where noise or vibrations can be an issue.

Steel shear

The steel shears are intended to cut metallic materials with their jaws. They are not intended to pull and bend materials with the help of the machine. Very useful in sensitive areas such as process industries, as well as demolition of structures, piping and process vessels.

Drum cutter

DC 200 is a rotary drum cutter which fits all our demolition robots. It’s a highly productive tool for trenching, surface removal and profiling in rock, concrete and hard soil.

Grapplers

The grapplers are intended for demolishing wooden structures and brick walls, sorting and loading work. It is not intended to pull/demolish beams, stays and walls. Neither is it intended to hammer/hack or transport loads.

External tools

External hydraulic tools can be connected to all DXR robots. External tool is activated from the service menu. Find out more about how to do this in the “External tool” section of the feature & benefits chapter

3.2 Koble til og lade fjernkontrollen


DXR user guide - Connecting and charging the remote

Alle Husqvarnas DXR-roboter kontrolleres med en ergonomisk fjernkontroll som har toveiskommunikasjon med maskinen. Du kan koble til fjernkontrollen via kabel eller trådløst via Bluetooth.

Den unike fjernkontrollen med fargeskjerm og toveiskommunikasjon betyr at du enkelt kan lese av og kontrollere alle parametere for maskinen.

Identifikasjonskode

Hver maskin har sin egen, unike ID-kode. Ved levering er fjernkontrollen forhåndsprogrammert med maskinens unike ID-kode. Fjernkontrollen kan omprogrammeres, kobles på nytt, slik at den kan brukes med en annen maskin.

Automatisk frekvenshopping

I tilfelle forstyrrelser i kommunikasjonen endres frekvensen automatisk for å garantere overføring uten forstyrrelser.

3.3 Posisjonere maskinen


DXR user guide - Position the machine

Riktig plassering av maskinen mens du arbeider, er viktig og vil sikre ikke bare maksimal effektivitet og mindre slitasje på maskinen, men også en sikker arbeidsplass.

Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rot og dårlig opplyste områder kan lett føre til ulykker.

Stabilitet
 • Bruk de individuelle utliggerne for å få maskinen på riktig horisontalt nivå.
 • Maskinen er mest stabil når du jobber direkte forover eller bakover.
 • Når maskinens øvre del roterer til siden, skal utliggerne være ned, og armsystemet plassert så nær bakken som mulig.
 • Ikke bruk armen når maskinens utliggere/doserblader er hevet.
 • Utliggere/doserblader gir stabilitet og reduserer faren for at maskinen velter.
Armsystem
 • Ikke arbeid med maskinens sylindre i de indre eller ytre endestillingene, for å unngå overbelastning. Sørg for noen centimeter til maksimumsstillingen. Da har hydraulikkoljen bedre mulighet til å dempe støt og vibrasjoner.
Posisjonering
 • For å få best mulig resultat plasserer du maskinen så nær arbeidsgjenstanden som mulig.
 • Ikke fest maskinen til faste gjenstander, f.eks. vegger, for å øke kraften på arbeidsstykket. Både maskinen og verktøyet kan bli overbelastet.

3.4 Koble til verktøyet


DXR user guide - Connect working tool

Prøv alltid å holde koblinger så rene som mulig for å hindre at det kommer smuss inn i hydraulikksystemet, ved å tørke smuss av koblingene før montering eller demontering og sette støvbeskyttelser på maskinens hydraulikkoblinger når det ikke er montert et verktøy.

Koble til verktøyet

Forsikre deg om at verktøyet vender riktig vei. Sett bakfra skal trykktilkoblingen av verktøyet være på venstre side (B-porten) og returslangen på høyre side (A-porten).

Hydraulikkslangene er utstyrt med hurtigkoblinger med dekompresjon. Det forenkler montering av slangene, selv under trykk.

3.5 Bruke maskinen


DXR user guide - Operating the machine
Bruke maskinen

Husqvarnas DXR-roboter er sannsynligvis de mest intuitive rivingsrobotene på markedet. Med den intuitive, programmerbare fjernkontrollen kan du få svargraden, hastigheten osv. som passer deg og arbeidsområdet.
Takket være enhåndstransport kan du rydde unna kabler mens du kjører maskinen fremover. Individuelt kontrollerte utliggere gir maskinen stabilitet på de fleste underlag, og toveiskommunikasjon mellom maskinen og fjernkontrollen varsler deg hvis det er noe galt, direkte på skjermen.

Maskinen kan brukes i tre moduser; transportmodus, konfigurasjonsmodus og arbeidsmodus. Videoen ovenfor viser grunnleggende operasjoner i arbeidsmodus.


 • Arbeidsmodus – I denne modusen kan du betjene alt unntatt larvebeltene og utliggerne.
 • Konfigurasjonsmodus – I denne modusen kan du betjene larvebeltene og utliggerne.
 • Transportmodus – I denne modusen kan du betjene larvebeltene, utliggerne, tårnet og bestemte armfunksjoner.