Salesman image


5.1 Generell inspeksjon


Regelmessige kontrollpunkter

Dette er de viktigste delene av motorkapperen å inspisere for å avgjøre om deler må strammes, rengjøres, repareres eller skiftes ut.

General inspection

Kontroller mutre og bolter. Stram dem om nødvendig.

General inspection

Kontroller drivremmen, og stram den etter behov.

General inspection

Kontroller tennpluggen. Skift den ut hvis den er defekt.

General inspection

Hvis du føler at maskinen mister kraft, bør du skifte ut luftfilteret.

General inspection

Test alle kontroller. Forsikre deg for eksempel om at gassregulatoren ikke blir sittende fast i inntrykket stilling.

General inspection

Kontroller at bladbeskyttelsen er i god stand og enkel å justere.

General inspection

Kontroller antivibrasjonselementene, og forsikre deg om at de er i god stand.

5.2 Utvendig rengjøring


External cleaning

Ta godt vare på motorkapperen din.

Rengjør motorkapperen når du er ferdig for dagen. Skyll maskinen med vann, og tørk den med en ren klut.

5.3 Lange serviceintervaller


Nyskapninger som holder deg i gang

Her er noen eksempler på våre mange nyskapende løsninger som vil holde deg i arbeid lenger, uten unødvendige og kostbare serviceavbrudd.
+
+
+
+
Long service intervals

5.4 Husqvarna-service


Husqvarna service

Til din tjeneste over hele verden

Selv om du behandler motorkapperen riktig og vedlikeholder den daglig, trenger maskinen likevel regelmessig service. Sjekk bruksanvisningen med hensyn til anbefalte serviceintervaller for motorkapperen.

5.5 Skifte ut drivremmen


Drivremmen utsettes for slitasje og må byttes innimellom. Hvor ofte, avhenger selvfølgelig av hvor mye du bruker motorkapperen. Se videoen ovenfor om bytte av drivremmen, eller les instruksjonene til høyre.
 1. Bruk kombinasjonsverktøyet til å løsne justeringsskruen og redusere remstrammingen. Løsne deretter de to sverdboltene.
 2. Skru ut boltene, og demonter det fremre remdekselet. Fjern det løse lagerhuset.
 3. Demonter det bakre remdekselet ved å løsne de to skruene som fester dekselet.
 4. Bytt drivremmen. Bruk alltid originale Husqvarna-deler.
 5. Monter alle delene i motsatt rekkefølge.
 6. Til slutt strammer du remmen og de to sverdboltene.

5.6 Skifte luftfilteret


 1. Løsne de fire skruene på filterdekselet, og ta av filteret.
 2. Rengjør aldri luftfilteret med trykkluft eller støvsuger. Dette fører til skade på filteret.
 3. Bruk en støvsuger til å fjerne støv rundt og inne i filterområdet.
 4. Fjern det brukte filteret, og kasser det.
 5. Installer et nytt filter. Bruk alltid originale Husqvarna-deler.
 6. Sett filterdekselet på plass igjen, og trekk til skruene.
  Et tap av effekt indikerer at du bør kontrollere og sannsynligvis bytte luftfilteret. Se videoen ovenfor om bytte av luftfilteret, eller les instruksjonene til venstre.