Salesman image


3.1 Sikkert arbeidsområde


Safe work area

Se deg rundt av hensyn til din og andres sikkerhet.

Sjekkliste før du begynner å arbeide:

Værmelding

Unngå å arbeide i svært dårlig vær. Kraftig regn og sterk vind kan påvirke motorkapperens ytelse og gjøre den usikker eller farlig å jobbe med.

Farlige gjenstander

Vær på vakt mot rør og elektriske kabler i arbeidsområdet eller materialet du kapper. Skjær aldri i asbestmateriale.

15 m sikkerhetsavstand

Hold en sikkerhetsavstand på minimum 15 meter til andre personer. Forsikre deg om at ingen personer eller gjenstander kan komme i kontakt med motorkapperen eller bli truffet av deler som bladet slynger ut.

Arbeidsområdet

Forsikre deg om at det ikke finnes noe som påvirker din kontroll over maskinen, og at du har både tilstrekkelig arbeidslys og godt fotfeste – spesielt på hellende underlag. Du må aldri arbeide på innelukkede steder med en bensindrevet motorkapper.

3.2 Planlegge arbeidet


Hold deg ett skritt foran

Forsikre deg først om at bladet ikke vil komme i kontakt med noe når du starter motorkapperen. Prøv deretter å forutse hva som vil skje når det skjæres gjennom materialet, for å unngå ubehagelige overraskelser og ulykker.

+
+
+
Plan your work

3.3 Starte maskinen


Slik starter du maskinen

Hvordan du starter motorkapperen riktig, er avhengig av om den er kald eller varm. Se videoen nedenfor, eller les instruksjonene.

Kaldmotorstart:

  1. Trykk på pumpa 4–6 ganger, til boblen er fylt med drivstoff.
  2. Trykk på dekompresjonsventilen for å redusere kompresjonen – det gjør det enklere å starte. Dekompresjonsventilen går automatisk tilbake til utgangsstillingen når maskinen er startet.
  3. Trekk ut chokehendelen. Det vil også sette gassen på høyt tomgangsturtall.
  4. Sett høyre fot i det bakre håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket.
  5. Trekk starthåndtaket bestemt med høyre hånd til du føler motstand. Trekk deretter bestemt og raskt. Ikke dra startsnoren helt ut. Det kan skade motorkapperen. Du må aldri surre startsnoren rundt hånden.
  6. Når motoren starter, trykker du chokehendelen inn (ellers vil motoren stoppe).
  7. Gi full gass for å koble ut startgassen. Maskinen vil gå på tomgang.

Varmmotorstart:

  1. Trykk på dekompresjonsventilen.
  2. Trekk chokehendelen ut, og skyv den inn igjen. Det setter motoren i høy hastighet på tomgang, og du kan starte uten choke.
  3. Start motorkapperen som beskrevet for kaldmotorstart.