Salesman image


4.1 Grunnleggende teknikk


4.2 Horisontal kapping, vertikal kapping og rørkapping


Skjæreteknikk

Slik kan du kappe horisontalt og vertikalt og kappe rør. Se videoen til høyre, eller les instruksjonene nedenfor.

Horisontal kapping:

 1. Begynne med å merke av hvor du skal kappe.
 2. For å kappe horisontalt begynner du med å lage et kutt som er ca. 2 cm dypt. Kapp fra venstre mot høyre for å ha god sikt til kappelinjen.
 3. Gå deretter dypere, med trinnvis kapping, ca. 5 cm om gangen.

Vertikal kapping:

 1. For å kappe vertikalt begynner du med å lage et kutt som er ca. 2 cm dypt. Kapp fra bunnen mot toppen for å ha god sikt til kappelinjen.
 2. Gå deretter dypere, med trinnvis kapping, ca. 5 cm om gangen. Kapp fra toppen til bunnen. Hold alltid fullt turtall for å få den beste kappeytelsen.

Rørkapping:

Kapp alltid rør med følgende tre trinn.
 1. Når du skal kappe et rør, begynner du med å kappe toppen.
 2. Kapp deretter den ene siden av røret fra øverst til nederst.
 3. Flytt til den andre siden, og kapp resten av røret, fra øverst til nederst.

4.3 Våtkapping


Vi anbefaler deg å bruke vann der det er mulig. Våtkapping er bedre for deg som operatør, for miljøet og for maskinen.

4.4 Tørrkapping


Vi anbefaler at du bruker tørrkapping bare i korte perioder om gangen. Årsaken til dette er at en diamantskive for tørrkapping må kjøles ned innimellom for at den ikke skal overopphetes og skades.
+
+
+

4.5 Kast og klemming


Redusere risikoen for kast og klemming

Et kast er den plutselige, oppoverrettede bevegelsen som kan skje hvis du monterer bladet på feil måte. En annen farlig situasjon oppstår når bladet kommer i klem. Se videoen over eller les om hvordan du kan redusere risikoen for kast og fastklemt blad.

 1. Bruk aldri bladets øvre kvadrant, kastrisikosonen, til skjæring.
 2. Hvis du bruker bladets kastrisikosone til å lage et kutt, kan du bli utsatt for et klatrekast.
 3. Når du kapper en blokk eller et rør på bakken, må du forsikre deg om at materialet er godt støttet opp og ikke kan flytte seg eller rulle under kapping. Sørg også for å plassere kuttet rett, for å unngå at bladet setter seg fast.
 4. Hvis kuttet lukkes, og bladet setter seg fast, kan det komme en sterk reaksjonskraft som gjør at du mister kontrollen over maskinen.
 5. Vær forsiktig når du setter bladet inn i et eksisterende kutt. Hvis du ikke setter bladet rett inn, kan det sette seg fast og forårsake et kast.

4.6 Bladproblemer og bladskjerping


Hold deg skjerpet med blader i utmerket stand

Problemer med bladet skyldes ofte at det brukes feil blad for jobben, at bladet brukes feil, eller at utstyret har sviktet. Her er noen eksempler på bladproblemer:
Trouble shooting

Tap av stramming.

Noen mulige årsaker: Bladet er for hardt i forhold til materialet som skal skjæres, eller bladet brukes med feil rotasjonshastighet. Anbefaling: Bytt bladet.

Trouble shooting

Sprukket segment.

Noen mulige årsaker: Bladet er for hardt for materialet som kappes, eller skjærehastigheten er for høy. Anbefaling: Bytt bladet.

Sprukket senterplate.

Noen mulige årsaker: Skjæretrykket er for høyt, eller bladet er overopphetet på grunn av utilstrekkelig vanntilførsel. Anbefaling: Bytt bladet.

Trouble shooting

Eksentrisitet.

Noen mulige årsaker: Legeringen er for hard for materialet som kappes, eller spindellagrene er slitt. Anbefaling: Bytt bladet.

Polert.

Mulig årsak: Bladet ble ikke plassert med riktig trykk mot materialet som ble kappet. Anbefaling: Skjerp bladet.

Gjenopprette skarphet

En diamantskive kan bli sløv hvis det brukes feil matetrykk, eller ved skjæring i bestemte materialer, som tungt armert betong. For å skjerpe bladet skjærer du i et mykt materiale, som sandstein eller en murstein.
W 1400-series