Denne brukerveiledningen viser de viktigste aspektene ved sikker, ergonomisk og produktiv kapping og fungerer som et supplement til bruksanvisningen. Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du bruker motorkapperen.

Opplæring er avgjørende for bruk av en motorkapper. Bruk alltid sunn fornuft. Hvis du føler deg usikker i en situasjon, må du ikke nøle med å kontakte oss. Også svært viktig: Arbeid aldri med motorkapperen hvis du ikke er fysisk skikket eller forstår hvordan maskinen skal brukes.