2.1 Verneklær


Kle deg riktig fra topp til tå

Selv om vi jobber aktivt med å gjøre maskinene våre enda sikrere, er det alltid viktig at du er riktig kledd når du arbeider med en motorkapper. Dette er det du bør ha på deg.

+
+
+
+
+
Safety clothing

2.2 Transport og oppbevaring


Forleng levetiden til utstyret

Riktig transport og oppbevaring av maskiner, drivstoff og blader minimerer risikoen for hendelser. Men viktigst av alt. Det holder utstyret i god stand lenger.

+
+
+
+
+
Transport and storage

2.3 Velge blad


Hold tempoet oppe

Motorkapperen din er konstruert for en bestemt type blad. Bruk av riktig blad øker levetiden til verktøyet og gir deg høyere kappehastighet og, viktigst av alt, de best mulige resultatene.
Choosing your blade

Lurer du på hvilket blad du skal velge?

Anbefalingsdiagrammet på emballasjen viser deg hvilke bruksområder bladet er egnet for. Bruk aldri et blad som ikke er anbefalt for motorkapperen din. Og ikke bruk et blad med et maksimum turtall som er lavere enn maskinens. Våtkapping og tørrkapping krever forskjellige bladtyper. Forsikre deg om at du velger riktig blad for bruksområdet.
Asphalt global

 

Asfalt

Concrete global

 

Betong

Granite global

 

Granitt

Marble global

 

Marmor

Abrasive global

 

Slipende

Tiles global

 

Fliser

Universal global

 

Universell

Reinforced concrete, asphalt global

 

Armert betong / asfalt

2.4 Montere bladet


Hvordan monteres bladet?

Her er den riktige måten å montere et blad på for å sikre at det fungerer riktig når du begynner å kappe. Se videoen til høyre, eller les instruksjonene nedenfor.

 1. Før du begynner, må du kontrollere at stoppknappen er i STOP-stillingen.
 2. Kontroller spindelen og flensskivene, og skift deler som er forvridde, hakkete eller bulkete.
 3. Kontroller pilen på bladet å forsikre deg om at diamantskiven vil rotere i riktig retning når den er montert på maskinen.
 4. Hvis det ikke er noen rotasjonspil, kontroller du haleretningen på diamantene på hvert segment. Haleretningen skal følge diamantene når bladet roterer.
 5. Bruk en foring med riktig dimensjon på senterhullet i bladet. Motorkapperne K 760 og K 970 har en reversibel foring som passer både til et 20 og et 25,4 mm senterhull.
 6. Sett bladet på foringen mellom de indre og ytre flensskivene.
 7. Stram bolten som holder bladet. Strammemomentet skal være 25 Nm.
 8. Til slutt trekker du bladbeskyttelsen forover og bakover for å kontrollere at den fungerer som den skal.

2.5 Bensin og olje


Få mest mulig ut av motorkapperen

Med den riktige bensinen og motoroljen vil maskinen fungere effektivt lenger. Det betyr også mindre slitasje på motoren.

+
+
+
+
Petrol and oil

2.6 Blande bensin


Slik blander du bensin og olje:

Mixing petrol

1a. Bruk alltid en ren beholder.

Mixing petrol

1b. Fyll den halvveis med bensin.

Mixing petrol

2a. Fyll på all motoroljen.

Mixing petrol

2b. Rist beholderen grundig for å blande bensinen og motoroljen.

Mixing petrol

3a. Fyll opp beholderen med bensin.

Mixing petrol

3b. Rist godt på nytt. Nå er du klar til å fylle på motorkapperen.

Husqvarna two stroke oil XP 1 litre

Riktig bensin/olje-forhold er 1:50 (2 % Husqvarna-olje eller tilsvarende). Våre dispenseringsflasker inneholder 10 cl olje eller 5 l bensin.

2.7 Drivstoffpåfylling


Slik etterfyller du motorkapperen:

Her er noen grunnleggende tips om hvordan du fyller drivstoff for å komme i gang raskt og sørge for sikkerhet. Se videoen til høyre, eller les instruksjonene nedenfor.

 1. Når du har brukt maskinen, bør du la motoren kjøles ned i noen minutter.
 2. Hold sikker avstand til arbeidsområdet, minst tre meter.
 3. Legg maskinen ned på siden, og åpne lokket til drivstofftanken.
 4. Bruk en beholder med tut for å unngå søl.
 5. Trekk til tanklokket på motorkapperen (og beholderen, hvis tuten er fjernet).
 6. Tørk av eventuelt drivstoff som er sølt på maskinen eller bakken. Skift klær hvis det er drivstoff på dem.