• 1. Innledning

  Denne brukerveiledningen viser de viktigste aspektene ved sikker, ergonomisk og produktiv kapping og fungerer som et supplement til bruksanvisningen. Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du bruker motorkapperen.
 • 2. Forberedelser

  Selv om vi jobber aktivt med å gjøre maskinene våre enda sikrere, er det alltid viktig at du er riktig kledd når du arbeider med en motorkapper. Dette er det du bør ha på deg.
 • 3. Starte arbeidet

  Se deg rundt, for din og andres sikkerhet. Værmelding. Unngå å arbeide i svært dårlig vær. Kraftig regn og sterk vind kan påvirke motorkapperens ytelse og gjøre den usikker eller farlig å jobbe med. Vær på vakt mot rør og elektriske...

 • 4. Skjæring

  Hold det bakre håndtaket med høyre hånd og det fremre håndtaket med venstre hånd. Hold et fast grep med tommelen og de andre fingrene rundt begge håndtakene. Juster bladbeskyttelsen slik at den bakre delen er kant i kant med arbeidsstykket....
 • 5. Vedlikehold

  Dette er de viktigste delene av motorkapperen å inspisere for å avgjøre om deler må strammes, rengjøres, repareres eller skiftes ut.
 • 6. Ergonomi

  Våre motorkappere hjelper deg å være effektiv hver gang – uten å slite deg ut. Se videoen over, eller les om de viktigste ergonomiske løsningene for maskinene våre. Motorene våre har godt balansert utforming og utmerket kraft/vekt-forhold,...

 • 7. Miljø

  DEX (Dust Extinguisher System) er vårt omfattende støvfjerningssystem, som består av løsninger og produkter som gjør at du kan arbeide effektivt til enhver tid – uten å forårsake masse søl av vann, slam og støv rundt deg.  Det nye systemet...