3.1 Transport


Hvis du bruker en rampe, må du kontrollere at den er intakt, at den er sikret mot både kjøretøyet og bakken, og at den er fri for eventuelt materiale som kan gjøre den glatt. Maskinen er utstyrt med innebygde elektroniske system, som kalles variable hastighetsdrev/gir eller frekvensomformere. Når maskinen skal transporteres, er det viktig å sørge for at den er godt festet til enhver tid, for å unngå at den hopper. Gulvslipere og støvoppsamlere må sikres hver for seg.  Sørg for at maskinens chassis eller rammeseksjon er sikret til enhver tid under transport. Maskinen bør alltid transporteres tildekket for å begrense eksponeringen for vær og vind – spesielt regn og snø.


Transport large PG

Transportere store gulvslipere

Transport small PG

Transportere små gulvslipere

Transport DC

Transportere støvoppsamlere

3.2 Løfting


Før du løfter maskinen, må du definere risikoområdet og kontrollere at det ikke befinner seg noen personer innenfor området ved løfting. Bruk en godkjent løfteanordning for å sikre og løfte tunge maskindeler.

Bruk alle løftekrokene når du løfter maskinen, slik at den er helt plan når den løftes.

Lifting principles PG/DC

3.3 Sikkerhetsinstruksjoner


+
+
+
+
Safety clothing PG

3.4 Planlegge arbeidet


Customer in focus floor grinder
Det kan være lurt å bruke denne sjekklisten når du forbereder en jobb.

Sjekkliste for jobbforberedelse 

 • Hva er det forventede resultatet?
 • Hvor stort er området?
 • Hva er tidsfristen for ferdigstilling?
 • Hvor gammel er betongen?
 • Hvordan er tilstanden til overflaten som skal slipes?

Har du tilgang

 • til stedet?
 • Vann?
 • Strøm?
 • Belysning?

Du trenger ulikt utstyr og tilbehør for ulike jobber. Her er noen eksempler som du kan ha i bakhodet.

 • Støvposer
 • Longopac 
 • Støvmansjett
 • Sugemunnstykke
 • 2” Slange
 • 3” Slange
 • Diamantverktøy og plastbundne diamantverktøy
 • Holdeskiver for diamanter og plastbundne diamanter
 • Håndsliper 
 • Nødvendige kjemikalier
 • Enfaset og/eller trefaset strømkabel
 • Myk kost
 • Mikrofibermopp
 • Vannslange og koblinger
 • Hammer 
 • Spade for å røre plast
 • Kniv
 • Kabelbindere
 • 5 mm unbrakonøkkel