4.1 Effekt


Husqvarnas gulvslipere og støvoppsamlere er enfasede eller trefasede. Strømforsyningen fra strømnettet må være kraftig og konstant nok til å sikre at maskinen kan brukes uten problemer. Hvis du øker hastigheten, trekker maskinen mer strøm. Hvis maskinen trekker for mye strøm og utløser grensebrytere for strøm, må du senke hastigheten for å kompensere for dette. Hvis gulvsliperen får for lav strømforsyning, kan det føre til lavere ytelse (redusert hastighet og moment). Faktorer som kan bidra til lav strømforsyning til maskinen inkluderer følgende: 
  • dårlig nettspenning (under 220 V)
  • bruk av generator
  • bruk av spinkle strømledninger (det anbefales å bruke strømledninger med en kjerne på minst 2,5¬mm)
  • bruk av strømledning som er mer enn 20 m (65 fot) lang
Power PG

4.2 Forstå grunnleggende fjernkontrollfunksjoner


Understanding basic remote PG

Gulvsliperen betjenes trådløst med fjernkontrollen via radiokontakt mellom fjernkontrollen og gulvsliperen, eventuelt via CAN-kabelen mellom fjernkontrollen og gulvsliperen. Første gangen fjernkontrollen skal brukes sammen med gulvsliperen, må de være parret for at radiokontakten skal fungere. Dette kan allerede være gjort hvis fjernkontrollen ble kjøpt sammen med gulvsliperen.

  • Kontroller først at gulvsliperen er aktiv med strømkabelen koblet til, og deretter at nødstoppknappen på hvert kontrollpanel og stoppknappen på fjernkontrollen ikke er trykket ned når parringen utføres.
  • Følg instruksjonene nedenfor under Programvareinnstillinger for instruksjoner om hvordan du parer fjernkontrollen med gulvsliperen.

Bruk piltastene for å bla i menyene og OK-knappen for å bekrefte valget. Bruk tilbakeknappen for å gå tilbake i menyene.

4.3 Koble til støvoppsamler


Før du kobler til DC 6000, må du kontrollere at vakuumet er av. Støvposene skal også monteres før maskinen kobles til.

Koble først 3”-slangen mellom utløpsporten på slipeapparatet og inntaksporten på sugeenheten. Deretter kobler du støpselet fra gulvsliperen til strømuttaket på støvsugeren, og til slutt kobler du støpselet til et jordet strømuttak. 

Connecting DC

4.4 Posisjonering


Sett gulvsliperen nær strømkilden, og jobb i retning vekk fra den for å unngå at du vikler deg inn i strømkabelen. Start med å slipe i nærheten av støvsugeren, og jobb i retning vekk fra den for å unngå at du vikler deg inn i støvslangen.

Utfør første passering med sideveis kraft mot veggen, og la deretter alle andre passeringer gjøres i retningen du jobber i, slik at du får et jevnt og konsekvent slipemønster.

Opening a room part 1
Opening a room part 2
Opening a room part 3