Salesman image


5.1 Start og stopp


Start and stopp PG 280

PG 280, PG 400

Start and stopp PG 450

PG 450

Start and stopp large PG

PG 530, PG 680, PG 820

Start and stopp PG RC

PG 680 RC, PG 820 RC

5.2 Slik velger du riktig verktøy


Redi Lock, Redi Lock diamond holder discs
Du kan velge mellom to diamantkonfigurasjoner. Et fullt sett med diamanter har diamanter plassert på alle posisjonene på holdeskivene. Et halvt sett med diamanter har diamanter plassert på annenhver posisjon på holdeskivene.

Operatøren kan påvirke maskinens ytelse vesentlig, og dermed også det ferdige resultatet, ved å endre diamantenes konfigurasjon på holdeskivene.

Man kan også velge mellom verktøy med dobbelt eller enkelt segment. Dette gir operatøren kontroll over både bruken av verktøy og produktiviteten.

Fullt sett

Et fullt sett med diamanter vil slipe et flatere gulv enn et halvt sett med diamanter. Et fullt sett fjerner alle de høye punktene, i stedet for å gli langs gulvets overflate og ned i de lave eller mykere punktene. Med et fullt sett med diamanter vil du oppnå høyeste nivå av flathet.

Full set

Halvt sett

Et halvt sett med diamanter vil følge gulvets overflate. Gulvsliperen kan stå på en ujevn overflate og likevel stå stabilt. Konfigurasjonen med et halvt sett med diamanter bør brukes når et flatt gulv ikke er nødvendig. Det halve settet glir over høye punkter og kommer ned i lave punkter, noe som er ideelt ved fjerning av gulvbelegg eller lim, når optimal flathet ikke er målet.

Half set

Dobbelt segment

Doble segmenter brukes ofte fordi det blir mindre trykk på hvert enkelt diamantsegment, noe som fører til lavere kostnader og lengre levetid. Man bruker doble segmenter på mykere betong for å unngå å fjerne for mye av betongmaterialet.

Diamond vs single segment 2/3

Enkelt segment

Enkelt segment brukes vanligvis på veldig harde overflater, fordi slipetrykket på hvert diamantsegment blir større. Dette fører til høyere produktivitet og mer aggressiv fjerning av betongmaterialet.

Full set vs half set 3/3

5.3 Skifte og montere diamanter og plastbundne diamanter


Changing diamonds

Slik skifter og monterer du diamanter

Changing resins

Slik skifter og monterer du plastbundne diamanter

5.4 Manøvrering og sliping


Manuevering and grinding

Slik går du frem når du skal slipe. Posisjoner gulvsliperen i arbeidsområdet. Kontroller at det er diamantsegmenter under maskinen, og at hodelåsene/skjæreboltene er godt tiltrukket. Når du bruker maskinen, må alle slipehoder ha samme type og antall diamantsegmenter. Hvert slipehode må ha diamantsegmenter med samme høyde som de andre slipehodene.

5.5 Støvbehandling


Dust management for DC 3300

Støvkontroll med DC3300

Dust management for DC 6000

Støvkontroll med DC6000

Changing the longopac

Skifte Longopac