Υπολογισμός κραδασμών

Για να υπολογίσετε την τιμή έκθεσης A(8), αρχίστε επιλέγοντας μια κατηγορία και κατόπιν ένα μοντέλο. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η εφαρμογή υπολογισμού. Εισαγάγετε στα λευκά πεδία τις εκτιμώμενες ημερήσιες ώρες εργασίας με το καθορισμένο μοντέλο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί “Υπολογισμός”. Διαβάστε το αποτέλεσμα για κάθε εργαλείο, στη στήλη μερικής ημερήσιας έκθεσης. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα εργαλεία, η εφαρμογή θα υπολογίσει την αθροιστική ημερήσια έκθεσή σας σε κραδασμούς από όλα τα εργαλεία για μια ολόκληρη ημέρα εργασίας και θα εμφανίσει τη σχετική τιμή στο κελί κάτω από τη στήλη της μερικής ημερήσιας έκθεσης. Σημειωτέον ότι στον ημερήσιο χρόνο εργασίας περιλαμβάνεται τόσο ο χρόνος που ο χειριστής εκτίθεται σε κραδασμούς όσο και ο χρόνος που δεν εκτίθεται σε κραδασμούς (διαλείμματα, χρόνοι συντήρησης, χρόνοι συμπλήρωσης καυσίμου στο ρεζερβουάρ κ.λπ.).

Άθροισμα ημερήσιας έκθεσης σε δονήσεις m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Ημερήσια έκθεση σε δονήσεις χαμηλότερη από την ημερήσια τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης. Δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα μείωσης της έκθεσης.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Ημερήσια έκθεση σε δονήσεις πάνω από την ημερήσια τιμή έκθεσης για ανάληψη δράσης. Για το χειριστή, αυξημένη επικινδυνότητα ανάπτυξης παθήσεων που σχετίζονται με τις δονήσεις. Για κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη μείωση των κινδύνων από την έκθεση σε δονήσεις, ανατρέξτε στις συστάσεις της Husqvarna και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/44/ΕΚ.
A(8) > 5.0 m/s²
Η ημερήσια έκθεση σε δονήσεις υπερβαίνει την ημερήσια οριακή τιμή έκθεσης. Θα πρέπει να μειώσετε τον ημερήσιο χρόνο εργασίας σας ή/και να χρησιμοποιείτε μηχανήματα με χαμηλότερο ισοδύναμο επίπεδο δονήσεων.