Σύγκριση Τραπεζοκόφτες

 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Προαιρετικό χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α

 Τραπεζοκόφτες για σύγκριση

Επισήμανση διαφορών

 • Heavy duty water pump
 • Ιδανικό για μεγάλες κοπή
 • Βαθιά βαθμιαία κοπή
 • Προστατευόμενες ράγες οδήγησης
 • Ευρεία βαθμονόμηση του βάθους κοπής
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συχνότητα
 • Τάση, V
 • Ονομαστική ισχύς εισόδου
 • 50 Hz
 • 2.2 kW
 • 50 Hz
 • 230 V
 • 2.2 kW
 • 50 Hz
 • 230 V
 • 2.2 kW
 • 50 Hz
 • 230 V
 • 2.2 kW
 • Διάμετρος δίσκου, μέγιστη
 • Μέγιστο βάθος κοπής
 • Μέγιστο μήκος κοπής
 • 400 mm
 • 230 mm
 • 700 mm
 • 350 mm
 • 100 mm
 • 700 mm
 • 300 mm
 • 100 mm
 • 695 mm
 • 350 mm
 • 105 mm
 • 1000 mm
 • Ύψος προϊόντος
 • Ύψος προϊόντος
 • Βάρος
 • 600 mm
 • 1120 mm
 • 96 kg
 • 1120 mm
 • 92 kg
 • 600 mm
 • 1120 mm
 • 82 kg
 • 840 mm
 • 1400 mm
 • 106 kg
ProductCompare_Print