Σύγκριση Ρομπότ κατεδάφισης

 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Προαιρετικό χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α

 Ρομπότ κατεδάφισης για σύγκριση

 • Τηλεσκοπικός βραχίονας υψηλής ακρίβειας
 • Ταιριάζει σε όλες τις πόρτες φυσιολογικού μεγέθους
 • Τηλεχειρίστήριο φιλικό προς τον χρήστη
 • Εύκολη πρόσβαση για συντήρηση
 • Αυτόματη λίπανση του εργαλείου
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χωρητικότητα μπαταρίας
 • Τύπος μπαταρίας
 • 2.25 Ah
 • Li-Ion
 • 2.25 Ah
 • Li-Ion
 • 2.25 Ah
 • Li-Ion
 • 2.25 Ah
 • Li-Ion
 • Χωρητικότητα λαδιού
 • Ροή υδραυλικού ελαίου
 • Υδραυλική πίεση, μέγιστη
 • 42 l
 • 75 l/min
 • 250 bar
 • 42 l
 • 75 l/min
 • 250 bar
 • 42 l
 • 65 l/min
 • 250 bar
 • 28 l
 • 52 l/min
 • 250 bar
 • Τηλεσκοπικός βραχίωνας
 • Εύρος ασύρματης μετάδοσης
 • Μεταφορά σήματος
 • Ασύρματο
 • Ναι
 • Μέχρι 100 μέτρα
 • Ραδιοεπικοινωνία ή καλωδιακή
 • Βιομηχανικό Bluetooth, κλάση 1
 • Όχι
 • Up to 100 m
 • Radio or cable
 • Industrial Bluetooth, class 1
 • Όχι
 • Up to 100 m
 • Radio or cable
 • Industrial Bluetooth, class 1
 • Όχι
 • Μέχρι 100 μέτρα
 • Ραδιοεπικοινωνία ή καλωδιακή
 • Βιομηχανικό Bluetooth, κλάση 1
 • Εκπέτασμα (εμπρός)
 • Εκπέτασμα (επάνω)
 • Μήκος προϊόντος
 • Πλάτος προϊόντος
 • Ύψος προϊόντος
 • Βάρος
 • 5.2 m
 • 5.5 m
 • 2594 mm
 • 780 mm
 • 1485 mm
 • 2020 kg
 • 4.9 m
 • 5.2 m
 • 2827 mm
 • 780 mm
 • 1367 mm
 • 1960 kg
 • 4.5 m
 • 4.8 m
 • 2442 mm
 • 780 mm
 • 1367 mm
 • 1750 kg
 • 3.7 m
 • 3.7 m
 • 1932 mm
 • 771 mm
 • 1215 mm
 • 967 kg
ProductCompare_Print