Σύγκριση Κονιοσυλλέκτες

 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Προαιρετικό χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α

 Κονιοσυλλέκτες για σύγκριση

Επισήμανση διαφορών

 • For demanding industrial applications
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Φάσεις
 • Τάση, V
 • Ρεύμα, Α
 • Συχνότητα
 • Μέγιστο κενό
 • Ονομαστική ισχύς εισόδου
 • 3~
 • 400 V
 • 300 mbar
 • 11 kW
 • 3~
 • 400 V
 • 12 A
 • 280 mbar
 • 5.5 kW
 • 3~
 • 400 V
 • 260 mbar
 • 4 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 5,2 A
 • 220 mbar
 • 1.55 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 5,2 A
 • 220 mbar
 • 1.85 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 5,2 A
 • 220 mbar
 • 1.2 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 15,7 A
 • 220 mbar
 • 3.6 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 10,4 A
 • 220 mbar
 • 2.4 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 5,2 A
 • 220 mbar
 • 1.2 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 6,5 A
 • 270 mbar
 • 1.2 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 1,2 A
 • 0.3 kW
 • 1~
 • 230 V
 • 3,3 A
 • 0.75 kW
 • 3 ph
 • 380-440 V
 • 15.4 A
 • 50 Hz
 • 420 mbar
 • 5.75 kW
 • Ροή αέρα
 • Χωρητικότητα δοχείου
 • 900 m³/h
 • 600 m³/h
 • 400 m³/h
 • 37 l
 • 160 m³/h
 • 200 m³/h
 • 200 m³/h
 • 600 m³/h
 • 400 m³/h
 • 200 m³/h
 • 25 l
 • 1000 m³/h
 • 2000 m³/h
 • 700 m³/h
 • Μήκος προϊόντος
 • Πλάτος προϊόντος
 • Ύψος προϊόντος
 • Βάρος
 • Διάμετρος εισόδου αναρρόφησης
 • 1400 mm
 • 736 mm
 • 1727 mm
 • 336 kg
 • 1245 mm
 • 686 mm
 • 1753 mm
 • 206 kg
 • 830 mm
 • 620 mm
 • 1500 mm
 • 106 kg
 • 590 mm
 • 730 mm
 • 1580 mm
 • 22 kg
 • 530 mm
 • 520 mm
 • 910 mm
 • 600 mm
 • 570 mm
 • 1250 mm
 • 45 kg
 • 600 mm
 • 570 mm
 • 1250 mm
 • 830 mm
 • 620 mm
 • 1500 mm
 • 63 kg
 • 756 mm
 • 546 mm
 • 1275 mm
 • 47 kg
 • 680 mm
 • 400 mm
 • 1100 mm
 • 29 kg
 • 440 mm
 • 380 mm
 • 530 mm
 • 16 kg
 • 400 mm
 • 440 mm
 • 440 mm
 • 20 kg
 • 460 mm
 • 700 mm
 • 820 mm
 • 38 kg
 • 1252 mm
 • 766 mm
 • 1899 mm
 • 305 kg
 • 75 mm
 • Εμβαδόν επιφάνειας μικροφίλτρου
 • 3 m²
ProductCompare_Print