Σύγκριση Εργαλεία κατεδάφισης

 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Προαιρετικό χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α

 Εργαλεία κατεδάφισης για σύγκριση

Επισήμανση διαφορών

 • Versatile giving high productivity
 • Improved efficiency for operator
 • Low noise and vibration level
 • Precise with economic benefits
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Ροή υδραυλικού ελαίου
 • 55 l/min
 • 75 l/min
 • 25 l/min
 • 15 l/min
 • 80 l/min
 • 17.43 l/min
 • 45 l/min
 • 60 l/min
 • Δύναμη κοπής
 • Δύναμη σύνθλιψης
 • Συχνότητα χτυπήματος
 • Ενέργεια χτυπήματος
 • Γωνία περιστροφής
 • Πίεση εισόδου, μέγιστο
 • Πίεση λειτουργίας, μέγιστη
 • 94 t
 • 34 t
 • 360 °
 • 200 bar
 • 200 bar
 • 85.7 t
 • 360 °
 • 250 bar
 • 250 bar
 • 360 °
 • 300 bar
 • 250 bar
 • 360 °
 • 300 bar
 • 250 bar
 • 23 Hz
 • 610 Joule
 • 150 bar
 • 150 bar
 • 30 Hz
 • 406 Joule
 • 150 bar
 • 150 bar
 • 32 Hz
 • 254 Joule
 • 150 bar
 • 150 bar
 • 360 °
 • 350 bar
 • 200 bar
 • Βάθος γνάθου
 • Άνοιγμα σιαγόνας, ελάχιστο
 • Άνοιγμα σιαγόνας, μέγιστο
 • Όγκος κάδου
 • Μέγεθος πέλματος, μέγιστο
 • Μήκος προϊόντος
 • Πλάτος προϊόντος
 • Ύψος προϊόντος
 • Βάρος
 • 40 l
 • 703 mm
 • 300 mm
 • 18.4 mm
 • 50 kg
 • 85 l
 • 792 mm
 • 520 mm
 • 481 mm
 • 70 kg
 • 600 mm
 • 65 mm
 • 65 mm
 • 13 kg
 • 650 mm
 • 130 mm
 • 65 mm
 • 15 kg
 • 185 mm
 • 25 mm
 • 425 mm
 • 28 mm
 • 1000 mm
 • 730 mm
 • 330 mm
 • 192 kg
 • 158 mm
 • 200 mm
 • 25 mm
 • 1212 mm
 • 330 mm
 • 423 mm
 • 185 kg
 • 335 mm
 • 0 mm
 • 697 mm
 • 38.1 mm
 • 32.2 mm
 • 450 mm
 • 169 kg
 • 205 mm
 • 0 mm
 • 527 mm
 • 35.7 mm
 • 23.8 mm
 • 383 mm
 • 100 kg
 • 59.1 mm
 • 460 mm
 • 430 mm
 • 299 kg
 • 1297 mm
 • 410 mm
 • 350 mm
 • 210 kg
 • 1209 mm
 • 390 mm
 • 320 mm
 • 148 kg
 • 600 mm
 • 65 mm
 • 65 mm
 • 13 kg
 • 872 mm
 • 500 mm
 • 436 mm
 • 190 kg
ProductCompare_Print