Σύγκριση Καροτιέρες με βάση

 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Προαιρετικό χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α

 Καροτιέρες με βάση για σύγκριση

 • Load indicator
 • Προστασία υπερφόρτωσης
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Συμπεριλ. χαρακτηριστικό
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Χαρακτηριστικό Δ/Α
 • Ονομαστική ισχύς εισόδου
 • Ρεύμα, Α
 • Φάσεις
 • Συχνότητα
 • Τάση, V
 • 2.4 kW
 • 10 A
 • 1 ph
 • 50 Hz
 • 220-240 V
 • 1.55 kW
 • 6 A
 • 1 ph
 • 50 Hz
 • 220-240 V
 • 1.55 kW
 • 6 A
 • 1 ph
 • 50 Hz
 • 220-240 V
 • 1.55 kW
 • 6 A
 • 1 ph
 • 50 Hz
 • 220-240 V
 • Διάμετρος ποτηριού, μέγιστη
 • Βάρος
 • 250 mm
 • 20.4 kg
 • 120 mm
 • 12 kg
 • 120 mm
 • 10.5 kg
 • 120 mm
 • 31.4 kg
ProductCompare_Print