Αποτύπωμα


Husqvarna Ελλάς ΑΕΒΕ
54ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας
ΤΚ 320 11
Τ.Θ. 96
Οινόφυτα Βοιωτίας

Τηλέφωνο +30 22620 31081
E-mail: info.greece@husqvarnagroup.com