Salesman image


2.1 DXR 140:n kuljettaminen


DXR user guide - Transport DXR 140

DXR 140 on pienikokoinen ja monipuolinen purkurobotti, jota voidaan kuljettaa kätevästi pakettiautossa. Varmista kuitenkin aina, että pakettiauton kantokyky riittää DXR:n painolle.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.2 DXR 200–300 -sarjan kuljettaminen


DXR user guide - Transport DXR 200-300 series

DXR 200- ja 300-sarjan robotteja saa kuljettaa ainoastaan lavettiperävaunulla tai vastaavalla. Tee kuljetuksesta mahdollisimman vaivatonta noudattamalla seuraavia ohjeita. Jos käytössäsi ei ole ramppia, katso DXR-robottien nosto-ohjeet nostamista käsittelevästä osiosta.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.3 Koneen nostaminen


DXR user guide - Lifting the machine

Ennen kuin nostat koneen, määritä riskialue ja tarkista, ettei alueella ole ketään konetta nostettaessa.

Käytä hyväksyttyä nostolaitetta, jolla kiinnität ja nostat painavia koneen osia. Varmista myös, että käytössäsi on välineitä koneenosien mekaaniseen kiinnittämiseen.

 • Kytke työkalu irti.
 • Vedä puomisto kokoon. Painopisteen on oltava mahdollisimman lähellä koneen keskiosaa.
 • Nostolaite on kiinnitettävä kaikkiin koneen nostosilmukoihin.
 • Nosta hitaasti ja varovasti. Varmista, että nostat tasaisesti. Jos kone alkaa kallistua, korjaa asia käyttämällä vaihtoehtoista nostolaitetta tai muuta puomiston asentoa.
 • Varmista, että koneen osat eivät joudu puristuksiin tai vahingoitu nostamisen aikana, eikä kone myöskään osu ympärillä oleviin esineisiin.

2.4 Turvavaatteet


Pukeudu oikein
Vaikka teemmekin jatkuvasti töitä koneidemme turvallisuuden parantamiseksi, on tärkeää, että käytät asianmukaisia vaatteita purkurobottia käyttäessäsi.
Asianmukainen vaatetus:
 • Istuvat, kestävät ja mukavat vaatteet, jotka sallivat kaikenlaisen liikkumisen.
 • Luistamattomat, tukevat saappaat tai kengät.
 • Suojakäsineet.
 • Suojakypärä.
 • Kuulonsuojaimet.
 • Suojalasit tai visiiri.
 • Hengityksensuojain, kaasunaamari tai raittiin ilman syötöllä varustettu kypärä, jos työympäristön ilma voi olla haitallista terveydelle.

2.5 Turvallinen työalue


DXR user guide - Safe work area

Yksi turvallisen työskentelyn avainasioista on vaara-alueen ymmärtäminen purkurobotteja käytettäessä.

Työn ollessa käynnissä koneen vaara-alueella ei saa olla ketään. Tämä koskee myös käyttäjää.
Työalue rajoittuu koneen ulottumaan, mutta vaara-alue vaihtelee kuitenkin esimerkiksi työtavan, työkohteen ja pinnan mukaan.

Turvallisuuden ymmärtäminen

Katso video ja lue käyttöohjekirja, jotta varmasti ymmärrät turva-alueeseen vaikuttavat tekijät ja osaat jatkuvasti arvioida vaara-aluetta.

Paikanna mahdolliset riskit ennen työn aloittamista. Jos olosuhteet muuttuvat työn edetessä, riskialue on määritettävä uudelleen.

2.6 Tarkistuslista toimille ennen koneen käynnistämistä


DXR user guide - Checklist before starting the machine

Seuraavat kohdat on tarkastettava aina uudessa kohteessa ja joka aamu ennen töiden aloittamista. Näin varmistetaan koneen turvalaitteiden eheys, mikä takaa turvallisen työympäristön.

Ennen kuin aloitat
 • Tarkasta kone kuljetusvaurioiden varalta.
 • Tarkista, että koneen turvalaitteet ovat kunnossa ja hätäpainike on nollattu.
 • Tarkista, että virtajohto ja kaapelit ovat ehjiä ja oikein mitoitettuja. Katso lisätietoja virtaoppaasta.
 • Kytke koneen pääkytkin päälle.

Kauko-ohjaimen käynnistäminen
 • Käännä kytkin käyttöasentoon (I). Kauko-ohjaimen merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, kun se hakee yhteyttä. Kun valo vilkkuu harvemmin, kone on valmiustilassa.

Sähkömoottorin käynnistäminen
 • Sähkömoottori käynnistetään kauko-ohjaimen käynnistyspainikkeesta.

2.7 Käytä oikeanlaista virtaaVirransyöttö

Verkkovirran virransyötön on oltava tarpeeksi tehokasta ja jatkuvaa, jotta koneen käyttö sujuu ongelmitta.

Sulakkeet

Pistorasian sulakkeen on oltava sähkömoottorin, virtakaapelin pituuden ja virtakaapelin johtimen alan mukainen. Teknisten tietojen kohdassa Verkkoliitännän ohjearvot olevasta taulukosta käy ilmi, mikä sulake sähkömoottoriin vaaditaan. Kone on varustettu pehmytkäynnistimellä, joka vähentää virtapiikkejä käynnistettäessä, ja se voidaan käynnistää useimmilla sulaketyypeillä. Jos sulake palaa toistuvasti, sähköjärjestelmässä tai siihen liitetyssä koneessa on vika. Vian aiheuttaja on korjattava ennen koneen uudelleenkäynnistystä.

Virtakaapeli

Kone kytketään verkkovirtaan kolmivaihevirtakaapelilla. On erityisen tärkeää, että käytettävä johto on mitoitettu oikein. Sen poikkileikkauksen on oltava riittävä suhteessa johtimen pituuteen, jotta se estää jännitteen laskuja. Kaapelin koon ohjearvot on annettu Teknisten tietojen kohdassa Verkkoliitännän ohjearvot.

Generaattorin käyttö

Generaattorin kokoa valittaessa on huomioitava kaapelin pituus ja generaattorin luokitus. Virtalähteen on oltava aina mahdollisimman lähellä konetta. Markkinoilla on monenlaisia generaattoreita. Varmista aina niiden yhteensopivuus DXR:n kanssa.

2.8 Kauko-ohjaimen perustoiminnot


DXR user guide - Understand basic remote functions
Opettele perusteet
Kahteen suuntaan tietoa siirtävän kauko-ohjaimen käyttö on erittäin helppoa jopa vasta-alkajille. Värinäytössä voit säätää niin perus- kuin lisäasetuksiakin, ja sen avulla voit myös mukauttaa asetuksia ja toimintoja tarpeidesi mukaan.

Kaukosäätimen ergonomiset valjaat on helppo pukea ja riisua. Valjaat myös vähentävät työn kuormittavuutta pitkissäkin vuoroissa.

Ohjainten aktivoiminen
 • Aktivoi kauko-ohjaimen käyttötoiminnot painamalla oikean ohjaussauvan vasenta painiketta. Kauko-ohjain on nyt työtilassa. Kauko-ohjaimen sininen merkkivalo palaa kaiken aikaa.

Jos ohjaimia ei ole käytetty kolmeen sekuntiin, kone menee joutokäynnille. Tässä tilassa hydrauliöljyä pumpataan säiliöön eikä sylintereissä ole painetta.