4.1 Perustekniikka


4.2 Vaaka- ja pystyleikkaaminen sekä putkien leikkaaminen


Leikkuutekniikat

Näin teet pysty- ja vaakasuuntaisia leikkauksia ja leikkaat putkia. Katso oikealla oleva video tai lue ohjeet alta.

Leikkaaminen vaakasuuntaan:

 1. Aloita merkitsemällä leikkauskohta.
 2. Leikkaa vaakaleikkausta varten noin 2 cm syvä ohjausura. Leikkaa vasemmalta oikealle, jotta näet leikkausviivan.
 3. Leikkaa sitten vaiheittain syvemmälle, noin 5 cm kerrallaan.

Leikkaaminen pystysuuntaan:

 1. Leikkaa pystyleikkausta varten noin 2 cm syvä ohjausura. Leikkaa alhaalta ylös, jotta näet leikkausviivan.
 2. Leikkaa sitten vaiheittain syvemmälle, noin 5 cm kerrallaan. Leikkaa ylhäältä alas. Leikkaa aina täydellä nopeudella, niin leikkuuteho on paras mahdollinen.

Putkien leikkaaminen:

Leikkaa putket aina seuraavien kolmen vaiheen mukaisesti.
 1. Aloita putken leikkaaminen ylhäältä.
 2. Leikkaa sitten putki yhdeltä puolelta ylhäältä alas.
 3. Siirry toiselle puolelle ja leikkaa putken loppuosa ylhäältä alas.

4.3 Märkäleikkaus


Suosittelemme käyttämään vettä, mikäli mahdollista. Märkäleikkaaminen on parempaa niin käyttäjän, lähiympäristön kuin koneenkin kannalta.

4.4 Kuivaleikkuu


Suosittelemme käyttämään kuivaleikkausta vain vähän aikaa kerrallaan. Kuivaleikkauksessa käytettävän timanttilaikan on nimittäin saatava välillä jäähtyä, jottei se ylikuumene ja vaurioidu.
+
+
+

4.5 Takapotkut ja puristuminen


Takapotkujen ja puristumisen aiheuttamien riskien minimointi

Takapotku on äkkinäinen ylöspäin suuntautuva laikkaleikkurin liike, joka syntyy, kun terä jumittuu tietyllä tavalla. Myös terän puristuminen aiheuttaa vaaratilanteen. Katso yllä oleva video tai lue, kuinka voit minimoida takapotkujen ja terän puristumisen vaaran.

 1. Älä käytä laikan ylintä neljännestä (takapotkusektoria) leikkaamiseen.
 2. Laikan takapotkusektorilla leikkaaminen saattaa aiheuttaa nousevan takapotkun.
 3. Kun leikkaat kappaleita tai putkia maassa, varmista, että ne on asianmukaisesti tuettu eivätkä pääse liikkumaan tai pyörimään leikkaamisen aikana. Varmista myös, että leikkaat oikein, jotta terä ei jää puristuksiin.
 4. Jos sahausura umpeutuu ja terä jää puristuksiin, voi muodostua voimakkaita reaktiovoimia, jotka saattavat aiheuttaa koneen hallinnan menetyksen.
 5. Ole varovainen syöttäessäsi laikkaa valmiiseen sahausuraan. Jos et syötä terää suoraan, se saattaa jäädä puristuksiin ja aiheuttaa takapotkun.

4.6 Teräongelmat ja terän teroittaminen


Pidä teräsi parhaassa terässä

Teräongelmat johtuvat usein siitä, että väärää terää käytetään väärään työhön, terää käytetään väärin tai laitteessa on jokin vika. Tässä joitakin esimerkkejä teräongelmista:
Trouble shooting

Jännitys häviää.

Mahdollisia syitä: terä on liian kova leikattavaan materiaaliin nähden tai terää käytetään väärällä pyörimisnopeudella. Suositus: vaihda terä.

Trouble shooting

Haljennut segmentti.

Mahdollinen syy: terä on liian kova leikattavalle materiaalille tai leikkuunopeus on liian suuri. Suositus: vaihda terä.

Keskilevy halkeillut.

Mahdollisia syitä: leikkuupaine on liian suuri tai laikka on ylikuumentunut riittämättömän vedensyötön vuoksi. Suositus: vaihda terä.

Trouble shooting

Epäkeskisyys.

Mahdollisia syitä: sidos on liian kova leikattavalle materiaalille tai karan laakerit ovat kuluneet. Suositus: vaihda terä.

Lasite.

Mahdollinen syy: laikkaa ei ole painettu riittävän kovaa leikattavaa materiaalia vasten. Suositus: teroita terä.

Terävyys takaisin

Timanttilaikat voivat tylstyä, jos käytetään väärää syöttöpainetta tai niillä leikataan vahvasti raudoitetun betonin tyyppisiä materiaaleja. Teroita terät leikkaamalla pehmeää materiaalia, kuten hiekkakiveä tai tiiltä.
W 1400-series