8.1 Generelle retningslinjer for transport


 • Under transport skal enheden fastgøres med det medfølgende krogbeslag på begge sider
 • Den skal altid transporteres i en lukket bil, hvor det er muligt
 • Undgå at transportere under ugunstige vejrforhold
 • Vær opmærksom på sikkerheden under løft og brug af ramper eller spil.
 • Søg hjælp, hvis du er i tvivl om læsning eller aflæsning af tungt udstyr
 • Lås styrehjulene, så de ikke flytter sig
 • Longopac skal tømmes før transport

8.2 Lille støvsuger


Transport af små støvsugere og og slamsugere.

Lille støvsuger

S-, M- og A-line er små og meget alsidige støv- og slamsugere, der kan transporteres i en varevogn. S- og W-line kan endda transporteres i mindre køretøjer i liggende position hvilende på deres metalrammer. Sørg for, at slammet i W-line-sugere er helt fjernet, før de lægges ned.

Fastgørelse af lasten
 • Fastgør maskinen med fastsurringsremme.
 • Værktøj og andet udstyr skal fastgøres separat.
 • Kontrollér regelmæssigt under transporten, at lasten er sikret.
 

8.3 Stor støvsuger


Stor støvsuger

T- og C-line kan også transporteres i en varevogn med højt loft, så længe vognen er udstyret med en rampe. Følg instruktionerne nedenfor for at gøre transporten så nem som muligt.

Læsning og aflæsning ved hjælp af rampe

 • Sørg for, at rampen er intakt, fastgjort til både køretøjet og underlaget, og at der ikke er noget, der kan gøre den glat. (Køretøjet, der benyttes til transporten, skal også være sikret, så det ikke kan bevæge sig.)

Fastgørelse af lasten

 • Fastgør maskinen med fastsurringsremme.
 • Værktøj og andet udstyr skal fastgøres separat.
 • Kontrollér regelmæssigt, at lasten er sikret under transporten
Transport af kraftige støvsugere og forudskillere.

8.4 Retningslinjer for opbevaring


 • Vær yderst forsigtig, når maskinen flyttes med manuel manøvrering eller på skrå underlag. Selv små stigninger kan resultere i kræfter, der gør det umuligt at nedbremse maskinen med hånden.
 • Opbevar udstyret et sted, der kan aflåses, så det er utilgængeligt for børn og uvedkommende.
 • Når maskinen ikke er i brug, skal den altid opbevares på et tørt sted.
 • Opbevar aldrig en støvsuger uden en Longopac-støvpose monteret.
 • Opbevar aldrig elektrisk udstyr, hvor det kan eksponeres for vand.
 • Rengør altid slamopsamlere, og kør rent vand gennem pumpen, før maskinen sættes til opbevaring.