9.1 Filterrengøring


T-line

Når nanometeret bliver rødt, er det nødvendigt at rense filtret. Det kan nemt gøres uden for beholderen ved hjælp af JetPulse-lufttryk.

S-line

Det konisk foldede filter sikrer langvarig, uafbrudt drift og kan rengøres effektivt uden for tanken ved hjælp af JetPulse-lufttryk.

9.2 Longopac


Longopac Refill

Longopac® er normalt 22 meter langt, sørg for at udskifte inden 22-meter mærket.

Udskift pose

Longopac®-poseslangesystemet gør det sikkert og enkelt at skifte støvposen. Husk at slukke maskinen, inden posen udskiftes.

9.3 Vedligeholdelse af tørstøvsugere


Udskiftning og rengøring af forfilter

Det anbefales, at forfiltrene udskiftes hver 6. måned. Rengør aldrig filtret med komprimeret luft eller en højtryksrenser. HEPA-filtret bør aldrig rengøres. Det kan støvsuges fra toppen med en HEPA-udstyret støvsuger.

Udskiftning af HEPA-filter 

Husqvarna anbefaler, at HEPA-filtre udskiftes hver 12. måned. HEPA-filtre bør aldrig rengøres. Rengøring kan ødelægge dem. Brug en plastpose til straks at dække HEPA-filteret, når det tages ud, for ikke at blotlægge farligt støv.

9.4 A-line-forfilter


A-line-forfilter 

Forfiltre på luftfiltre bør aldrig rengøres, da det kan ødelægge dem og medføre, at flere partikler når HEPA-filtret.

Sørg for, at ingen advarselslamper blinker, når filtret er blevet udskiftet. 

 

Den gule lampe på bagsiden informerer dig, når det er tid til at skifte forfilteret.

9.5 Vedligeholdelse af vådsugere


Vedligeholdelse af vådsugere 

Frakobl og rengør pumpen. Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre pumpen. Det kan ødelægge den.

Sørg for at kontrollere og rengøre flydeenheden. Kontroller visuelt flyderen for at sikre, at den ikke er beskadiget. Hvis flyderen er beskadiget, beskytter den muligvis ikke motoren efter hensigten.

Kør altid rent vand gennem pumpen, før den sættes til opbevaring.

9.6 Personligt beskyttelsesudstyr


Brug altid passende personligt beskyttelsesudstyr under arbejde med udstyr, der frembringer eller opsamler støv og slam.  Dette er endnu vigtigere, når der udføres periodisk vedligeholdelse, rengøring eller reparation af støvet udstyr.

Korrekt personligt beskyttelsesudstyr og praksisser bør omfatte: 

  • Sikkerhedsbriller
  • Tætsluttende handsker
  • Tøj, der ikke er for løst eller begrænser bevægelser
  • Hår skal være trukket stramt tilbage
  • Fodtøj med stålkappe
  • Ingen blotlagte smykker
  • Korrekte støvmasker normeret til P2 eller højere
  • Høreværn