2.1 Anbefalede arbejdsmetoder til sikker og effektiv støvkontrol


Vand er en af de bedste måder at kontrollere støv på. Ved vådskæring eller vådboring bør der om muligt bruges vand nok til at binde støvet direkte ved kilden. En slamopsamler kan tilsluttes en slamsuger, så arbejdsstedet holdes rent. Hvis det ikke er muligt at bruge vand på stedet, bør skære-/bore-/slibeudstyret bruges med en integreret enhed til støvopsamling eller en støvskærm, der opfanger støvet direkte ved kilden. Denne enhed skal tilsluttes en støvsuger, der ud over at være udstyret med HEPA H13-filtre, også har en luftstrøm og kapacitet, der er passende til formålet.

Vandret skæring:

 1. Start med at afmærke, hvor du vil skære.
 2. Start med at lave et vejledende snit på ca. 2 cm i dybden, når du skal skære vandret. Skær fra venstre mod højre, så du har et godt udsyn over skærelinjen.
 3. Skær derefter dybere ved hjælp af trinvis skæring, ca. 5 cm ad gangen.

Lodret skæring:

 1. Start med at lave et vejledende snit på ca. 2 cm i dybden, når du skal skære lodret. Skær fra bunden mod toppen, så du har et godt udsyn over skærelinjen.
 2. Skær derefter dybere ved hjælp af trinvis skæring, ca. 5 cm ad gangen. Skær fra toppen mod bunden. Sørg altid for at opretholde fuld hastighed, så du får den bedste skæring.

Rørskæring:

Rør bør altid skæres i følgende tre trin.
 1. Start med at skære i toppen, når du skal skære et rør.
 2. Skær derefter den ene side af røret fra toppen mod bunden.
 3. Skift til den anden side, og skær den tilbageværende del af røret, fra toppen mod bunden.

Vådskæring

Ved vådskæring/-boring binder vandet støvet direkte ved kilden.

Vådboring

En slamopsamler tilsluttet en slamsuger holder arbejdsstedet rent.

Tørskæring

Ved tørskæring/-boring med en integreret enhed til støvopsamling opfanges støvet direkte ved kilden. En støvsuger med HEPA H13-filtre og en luftstrøm og kapacitet, der passer til formålet, holder støvet under kontrol.

Tørboring

En H-klassificeret støvsuger med HEPA H13-filtre og en luftstrøm og kapacitet, der passer til formålet, holder støvet under kontrol. Den omgivende luft filtreres gennem en eller flere transportable luftrensere udstyret med HEPA H13-filtre mindst 6 –10 gange pr. time. 

2.2 De mindste støvpartikler er den største udfordring


Støvpartikler, der hænger i luften på en byggeplads, indeholder en række forskellige stoffer. Nogle af dem kan irritere luftvejene, mens andre også kan være direkte sundhedsskadelige, hvis de indåndes. Det gælder f.eks. asbestfibre, krystallinsk silika, skimmelsvamp, sod, polyklorerede bifenyler (PCB) og visse mikrober. Når der skæres, bores eller slibes i beton, mursten og lignende byggematerialer, frigives støvpartikler, der indeholder krystallinsk silikat. Disse meget små partikler er sundhedsskadelige, hvis de indåndes. Disse partikler, der kan indåndes, kan trænge dybt ned i lungerne og forårsage alvorlige skader.

De er så små, at de kan svæve i luften i timevis, usynlige for det blotte øje. Derfor er det helt afgørende, at der altid bruges arbejdsmetoder, der opfanger støvet ved kilden og forhindrer, at det spredes i luften. Støv håndteres mest effektivt med hensigtsmæssigt, kommercielt kvalitetsudstyr kombineret med personligt sikkerhedsudstyr, der formår at opfange selv de mindste silikastøvpartikler.

2.3 Sådan minimeres eksponeringen for luftbårne støvpartikler


Betonskæring, udkerning, slibning og nedrivning danner meget støv. En kombination af følgende foranstaltninger er nogle af de bedste måder at minimere din eksponering for luftbårne støvpartikler på byggepladsen på.

1. Eliminering ved kilden

Ved at kontrollere støvet ved kilden kan du undgå de fleste luftbårne støvpartikler. Dette kan gøres enten ved tilslutning af en HEPA-støvsuger til dit udstyr eller ved at bruge vand til at binde støvet i slammet.

2. Rengør gulvet ofte

Hyppig rengøring af arbejdsgulvet hjælper med at holde eksponeringen for støv nede. Brug en HEPA-støvsuger i stedet for en børste/kost, eller skyl gulvet med vand, og brug en skraber for at undgå, at støv hvirvler op fra gulvet.

3. Filtrering af luften

De mindste støvpartikler er så lette, at de kan svæve i luften i mange timer. Cirkulation af luften i rummet gennem en luftrenser med et HEPA-filter reducerer partiklerne. Luften filtreres og recirkuleres, hvilket forbedrer den generelle luftkvalitet.

4. Brug en støvmaske

Det er en god vane at vænne sig til at bære en støvmaske, hvis du arbejder i miljøer, hvor der er fare for eksponering for luftbårne støvpartikler. Sørg for at bruge en maske, som er tilpasset den aktuelle opgave og er i overensstemmelse med gældende regulativer.

2.4 Klassifikationer for Husqvarna-støvsuger


Forskellige anvendelsesområder og markeder kræver forskellige klassifikationer. De mest almindelige er H-klassificerede eller HEPA-filterklassificerede støvsugere. I dette oplysningsblad beskrives HEPA-filterklassifikationer og H-klassifikationer.

Bemærk, at det, som støvsugeren kan bruges til, varierer alt efter markedet. Denne vejledning giver kun oplysninger om Husqvarnas støvsugere og deres klassifikationer, ikke hvad de kan bruges til på hvert enkelt marked. Få oplysninger om brug og anvendelse ved at besøge www.husqvarnacp.com

Tabel A 

 • EPA 10 – EPA 12: Effektivt luftpartikelfilter 
 • HEPA 13 – HEPA 14: Højeffektivt luftpartikelfilter 
 • ULPA 15 – ULPA 17: Filtre med ultralav gennemtrængning 

EN1822 – 2009

FILTERKLASSE VÆRDI – EFFEKTIVITET (%) VÆRDI – GENNEMTRÆNGNING (%)

E10

8515
 E11 955

E12 0,5 99,5
 H13 99,95 0,05
 H14 99,995 0,005
 U15 99,9995 0,0005
 U16 99,99995 0,00005
 U17 99,999995 0,000005

 

Husqvarnas støvsugere, der anvender HEPA H 13-filtre: S 13, S 26, S 36, S 36 Propane, T 7500, T 8600, T 8600 Propane, T 10000, T 18000, A600/A1000, A1200/A2000 (W70/W70 P og DC 6000 kan også udstyres med HEPA H 13-filter, men ikke som standard.)

HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air Filters)

HEPA er en streng standard (EN1822:2009) opdelt i otte forskellige niveauer. Husqvarna leverer niveau H 13-filtre, der er designet til at adskille > 99,95 % af de partikler, der er sværest at opsamle (typisk mellem 0,15-0,30 μm). Alle Husqvarnas HEPA-filtre er DOP-testede for at sikre et filtreringsniveau på > 99,99 % ved 0,3 μm, hvilket overgår den amerikanske standard MIL-STD-282.

H-klassifikation

H-klassifikationen er en international standard, der certificerer hele produktet, ikke kun filtrene (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 Bilag AA). Standarden er opdelt i tre krav: Lav, medium og høj (tabel AA.1). Certificerede Husqvarna-støvsugere opfylder standarden Høj (H), da det er den strengeste og mest velegnede, når der arbejdes med farlige materialer som f.eks. silikastøv. Filtreringskravene i en komplet enhed skal nå et filtreringseffektivitetsniveau på > 99,995 % støv med en partikelstørrelsesfordeling på 10 % < 1 mm, 22 % < 2 mm og 75 % < 5 mm. Husqvarnas DOP-testfiltreringsniveau > 99,99 % ved 0,3 mm overgår dette. H-klassifikationen kræver også støvfri håndtering. Derfor bruger Husqvarnas støvsugere Longopac®-støvopsamlingssystemet for at forhindre, at brugeren eksponeres for farligt støv. Bemærk, at et H-certificeret filter alene ikke betyder, at hele enheden er godkendt. Følgende Husqvarna-støvsugere er H-klassificerede, certificerede af tredjepart: S 13, S 26, S 36, T 7500
 

Alle H-klasse-maskiner skal tydeligt mærkes med nedenstående mærkat:

H Class Warning Label

TABEL AA.1 – GENNEMTRÆNGNINGSGRÆNSER

Støvklasse Egnethed til farligt støv med grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
mg×m-3
Gennemtrængningsgrad D
%
Vigtigt filter til materialeprøvning Vigtig filterelementtest
ANBEFALING
Testmetode af samlet maskine
L (let fare) > 1122 < .AA.201.1 eller 22.AA.201.2 Ikke påkrævet 22.AA.201.3 hvis vigtig filtermaterialetest ikke udføres
M (middel fare)  ≥ 0,1

≤ 0,1

22.AA.201.1 eller 22.AA.201.2 Ikke påkrævet 22.AA.201.3
H (høj fare) < 0,1 herunder kræftfremkaldende støv og støv forurenet med kræftfremkaldende stoffer og/eller patogener < 0,005 Ikke påkrævet 22.AA.201.2 .AA.201.3

Maskiner af lignende konstruktion og med identisk vigtigt filter og beslag med identisk luftstrømshastighed kan behandles ens. Maskiner beregnet til opsamling af træstøv og mineralsk støv (indeholdende kvarts) skal som minimum være støvklasse M.