2.1 Transport DXR 140


DXR user guide - Transport DXR 140

DXR 140 er en lille og meget alsidig nedbrydningsrobot, som kan transporteres i en varevogn. Inden du gør det, skal du sikre, at varevognen faktisk kan bære vægten af din DXR.

Læsning og aflæsning med rampe
 • Sørg for, at rampen er intakt, fastgjort både til køretøjet og jorden, og at rampen ikke er i kontakt med glat materiale. Transportkøretøjet skal ligeledes være sikret.

Maskinens position på læsningsplatformen
 • Anbring maskinen mod platformens forreste kant for at minimere riskoen for, at maskinen skrider, hvis køretøjet brister.
 • Indstil armsystemet så det, så lavt som muligt, hviler mod platformen. Hvis muligt, forlæng støttebaren uden at løte maskinen.

Sikring af last
 • Fastgør maskinen med fastgørelsesstropper.
 • Værktøj og andet udstyr skal fastgøres seperat.
 • Tjek jævnligt, at lasten er sikret under transport.

2.2 Transport DXR 200- og 300 serien


DXR user guide - Transport DXR 200-300 series

Transport af DXR 200- og 300 serien skal udføres ved hjælp af en blokvogn eller lignende. Følg nedenstående anvisninger for at gøre transport så nemt som muligt. Se afsnittet om løft af DXR'ere, hvis du ikke har en rampe.

Læsning og aflæsning med rampe
 • Sørg for, at rampen er intakt, fastgjort både til køretøjet og jorden, og at rampen ikke er i kontakt med glat materiale. Transportkøretøjet skal ligeledes være sikret.

Maskinens position på læsningsplatformen
 • Anbring maskinen mod platformens forreste kant for at minimere riskoen for, at maskinen skrider, hvis køretøjet brister.
 • Indstil armsystemet så det, så lavt som muligt, hviler mod platformen. Hvis muligt, forlæng støttebaren uden at løfte maskinen.

Sikring af last
 • Fastgør maskinen med fastgørelsesstropper.
 • Værktøj og andet udstyr skal fastgøres seperat.
 • Tjek jævnligt, at lasten er sikret under transport.

2.3 Løft af maskinen


Inden løft af maskinen skal du definere risikoområdet og sikre, at der ikke opholder sig personer i det område, hvor der løftes.

Brug en godkendt løfteanordning til fastgøring og løft af tunge maskindele. Sørg desuden for, at der foreligger udstyr til mekanisk sikring af maskindele.

 • Afmonter værktøjet.
 • Træk armsystemet tilbage. Tyngdepunktet skal være så tæt på maskinens midte som muligt.
 • Løfteudstyret skal være fastgjort til alle maskinens løfteøjebolte.
 • Løft langsomt og forsigtigt. Sørg for, at løftet er i ligevægt. Hvis maskinen begynder at hælde, skal dette udbedres med en alternativ løfteanordning eller ved flytning af armsystemets position.
 • Sørg for, at maskinens dele ikke knuses eller beskadiges under løftning, og at maskinen ikke rammer omkringstående genstande.

2.4 Sikkerhedsbeklædning


Bær den rigtige påklædning fra top til tå
Selvom vi aktivt arbejder på at gøre vores maskiner endnu mere sikre, er det altid vigtigt, at du har det rigtige tøj på, når du arbejder med nedbrydningsrobotter.
Brug altid:
 • Tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed.
 • Skridsikre, kraftige støvler eller sko.
 • Beskyttelseshandsker.
 • Beskyttelseshjelm.
 • Høreværn.
 • Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn.
 • Der skal benyttes åndedrætsværn, gasmaske eller hjelm med friskluftforsyning ved arbejde i omgivelser, hvor luften kan være skadelig for helbredet.

2.5 Sikkert arbejdsområde


At forstå risikoområdet når man arbejder med nedbrydningsrobotter, er en af de vigtigste ting for at sikre, at arbejdet er sikkert.

Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når maskinen er i brug. Dette gælder også for operatøren.
Arbejdsområdet begrænses af maskinens rækkevidde, mens risikoområdet består af flere parametre: arbejdsområde, arbejdsmetode, overflade osv.

Forståelse af sikkerhed

Se videoen og læs brugsanvisningen for at sikre, at du forstår, hvilke faktorer der påvirker sikkerhedsområdet, og så du ved, hvordan du løbende kan evaluere risikoområdet.

Undersøg eventuelle risici, før arbejdet påbegyndes. Hvis tilstandene ændrer sig under arbejdets forløb, skal risikoområdet omdefineres.

2.6 Tjekliste inden start af maskinen


Følgende punkter skal efterses, når du skal arbejde et nyt sted og hver morgen, inden arbejdet går i gang for at sikre, at maskinens sikkerhedsfunktioner er intakt. Dét giver dig en sikker arbejdsplads.

Inden opstart
 • Efterse maskinen for transportskader.
 • Se efter, om maskinens sikkerhedsfunktioner er intakte, og om nødstopknappen er nulstillet.
 • Kontrollér, at strømkablet og betjeningskablerne er intakte og dimensioneret korrekt. Se strømvejledningen for mere detaljerede oplysninger.
 • Tænd på maskinens hovedafbryder.

Opstart af fjernbetjeningen
 • Sæt tænd/sluk knappen på ON (I). Lysdioden på fjernbetjeningen blinker hurtigt med et blåt lys, når der er forsøg på at etablere kontakt. Når den blinker med længere intervaller, er maskinen i standby tilstand.

Opstart af den elektriske motor
 • Den elektriske motor startes ved at trykke på startknappen på fjernbetjeningen.

2.7 Brug korrekt strømStrømforsyning

Strømforsyningen fra lysnettet skal være tilstrækkeligt kraftigt og konstant for at sikre, at maskinen kan køre uden problemer.

Sikringer

Stikkontakten skal være korrekt sikret i forhold til elmotoren, længden på strømkablet og tværsnittet på kablets leder. Tabellen "Retningslinjer for nettilslutning" i afsnittet "Tekniske data" viser, hvilken sikring der kræves til elmotoren. Maskinen er udstyret med Softstart, som reducerer starttoppe og kan startes med de fleste former for sikring. Hvis en sikring bliver ved med at brænde over, foreligger der en fejl i elsystemet eller i maskinen, der er sluttet til det. Før maskinen genstartes, skal årsagen til fejlen afhjælpes.

Strømkabel

Maskinen sluttes til lysnettet med et 3-faset strømkabel. Det er meget vigtigt, at det anvendte kabel er dimensioneret korrekt, dvs. at det har det korrekte tværsnit i forhold til lederens længde for at kompensere for spændingsfald. Retningslinjerne for kablets størrelse fremgår af tabellen "Retningslinjer for nettilslutning" i afsnittet "Tekniske data".

Generatorbrug

Kablets længde og generatorens specifikationer skal indtænkes ved valg af generatorstørrelse. Kontrollér strømforsyningen, og vælg altid den, der er så tæt på maskinen som muligt. Der findes mange forskellige slags generatorer på markedet, så kontrollér altid, om de er kompatible med din DXR.

2.8 Forstå fjernbetjeningens grundlæggende funktioner


Lær det grundlæggende
Fjernbetjeningen med 2-vejs kommunikation er intuitiv og meget nem at bruge for førstegangsbrugere. Farveskærmen giver nem adgang til både grundlæggende og avancerede funktioner, og det er nemt for dig at tilpasse indstillingerne, så du får de betjeningselementer, du foretrækker.

Den ergonomiske sele gør det virkelig nemt at tage fjernbetjeningen på og af. Det gør, at du kan arbejdere længere tid uden anstrengelse.

Aktivering af betjeningselementer
 • Tryk på den venstre knap på det højre joystick for at aktivere fjernbetjeningens betjeningsfunktioner. Fjernbetjeningen er nu i arbejdstilstand. Lysdioden på fjernbetjeningen har et permanent blåt lys.

Hvis ingen betjeningselementer benyttes i løbet af tre sekunder, skifter maskinen til standby tilstand. I denne tilstand pumpes hydraulikolien til beholderen, og der er ikke tryk på cylindrene.