3.1 Vælg arbejdsredskab


Husqvarnas DXR'ere kan kombineres med et utal af redskaber, f.eks. hammere, knusere, stablere og stålsakse, alt efter hvilken form for opgave der skal udføres. Denne video viser de forskellige redskaber og giver dig gode råd om, hvornår du kan anvende de forskellige redskaber.

Skovl

Skovlen er designet til at flytte materiale og ikke beregnet som et løfteredskab.

Hydraulisk hammer

Den hydrauliske hammer er udviklet til nedbrydning ved hjælp af brydning. Den er ikke beregnet som et brækjern. Typisk anvendelse er vejarbejde, mindre skære-, anlægs- og nedrivningsopgaver, bygningsrenoveringer samt nedbrydning i stenbrud. Bemærk, at uafbrudt hugning kan medføre høje temperaturer i det hydrauliske system.

Betonknuser

Betonknuserne knuser og skærer materiale i deres kæber, hvilket gør dem idelle til adskillige opgaver såsom nedbrydning af beton- og murstensbyggerier, trapper og tage. Derudover er de nyttige på følsomme lokationer, hvor støj og vibrationer kan være en udfordring.

Stålsaks

Stålsakens kæber skærer effektivt metalliske materialer, og er derfor yderst anvendelige i forarbejdningsindustrien, nedbrydning af strukturer, rørlægning samt behandlingskar.

Drum cutter

DC 200 is a rotary drum cutter which fits all our demolition robots. It’s a highly productive tool for trenching, surface removal and profiling in rock, concrete and hard soil.

Gribekløer

Gribekløerne er designet til nedbrydning af træstrukturer og murstensvægge samt sortering og læsning. De er ikke beregnet til nedrivning af bjælker, permanente strukturer og vægge eller til kløvning og transport af læs.

Eksternt værktøj

Ekstra hydraulisk værktøj kan kobles til alle DXR robotter og aktiveres i service menuen. Læs mere i kapitlet "Egenskaber og fordele" under "Eksternt værktøj".

3.2 Tilslutning og opladning af fjernbetjeningen


Alle Husqvarnas DXR'ere styres med en ergonomisk fjernbetjening, som benytter 2-vejs kommunikation med maskinen. Du kan tilslutte fjernbetjeningen enten via et kabel eller trådløst via bluetooth.

Den unikke fjernbetjening med farveskærm og 2-vejs kommunikation betyder, at du nemt kan aflæse og styre alle maskinens parametre.

Identifikationskode

Hver enkelt maskine har sin egen id-kode, som fjernbetjeningen er forprogrammeret med ved leveringen. Fjernbetjeningen kan omprogrammeres (omparres), så den kan bruges sammen med en anden maskine.

Automatisk frekvensskift

I tilfælde af forstyrrelser i kommunikationen skifter frekvensen automatisk for at sikre interferensfri transmission.

3.3 Sæt maskinen i stilling


Korrekt positionering af maskinen under arbejdet er vigtigt og sikrer ikke blot maksimal effektivitet og mindre slitage på maskinen, men giver også en sikker arbejdsplads.

Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodet eller mørke områder inviterer til ulykker.

Stabilitet
 • Brug de individuelle støtteben til at placere maskinen, så den er i vater.
 • Maskinen er mest stabil, når den arbejder umiddelbart fremad eller bagud.
 • Når maskinens overdel roteres til siden, bør støttebenene være nede, og armsystemet skal manøvreres, så det er så tæt på jorden som muligt.
 • Betjen ikke armen, når maskinens støtteben/planérskjolde er hævet.
 • Støttebenene/planérskjoldene giver stabilitet og reducerer risikoen for, at maskinen vælter.
Armsystem
 • Arbejd ikke med maskinens cylindere i inder- og yderposition, da det kan medføre overbelastning. Hold altid et par centimeters afstand til yderstillingerne. På denne måde kan hydraulikolien nemlig bedre dæmpe slag og vibrationer.
Positionering
 • Du får bedre resultater, hvis maskinen placeres så tæt på arbejdsemnet som muligt.
 • Maskinen må ikke fastgøres til faste genstande, f.eks. vægge, med henblik på at forøge kraften på arbejdsemnet. Både maskinen og værktøjet kan blive overbelastet.

3.4 Tilslut arbejdsredskab


Prøv altid at holde koblingerne så rene som muligt for at forhindre, at der kommer snavs ind i det hydrauliske system. Sørg derfor for at tørre snavs af koblingerne inden montering og afmontering samt montere støvbeskyttelse på maskinens hydrauliske koblinger, når der ikke er monteret værktøj.

Tilslutning af værktøjet

Sørg for, at værktøjet vender rigtigt. Set bagfra skal værktøjets tryktilslutning forbindes i venstre side (B porten) og returslangen i højre side (A porten).

Hydraulikslangerne er udstyret med hurtigkoblinger med dekompression. Derved lettes påsætningen af slangerne, selv om der eventuelt er indesluttet tryk.

3.5 Betjening af maskinen


Betjening af maskinen

Husqvarnas DXR´er er sandsynligvis de mest intuitive nedbrydningsrobotter på markedet. Med den intuitive, programmerbare fjernbetjening kan du få den reaktionshastighed og hastighed osv., som passer bedst til dig og opgaven.
Med transport med én hånd kan du flytte kabler, samtidig med at du kører maskinen fremad. De individuelt styrede støtteben gør maskinen stabil på de fleste overflader, og 2-vejs kommunikation mellem maskinen og fjernbetjeningen advarer dig, direkte på skærmen, hvis noget går galt.

Maskinen kan betjenes i tre tilstande: Transporttilstand, Konfigurationstilstand og Arbejdstilstand. I ovenstående video kan du se den grundlæggende betjening i arbejdstilstand.


 • Arbejdstilstand – I denne tilstand kan du betjene alt undtagen kørebælterne og støttebenene.
 • Konfigurationstilstand – I denne tilstand kan du betjene kørebælterne og støttebenene.
 • Transporttilstand – I denne tilstand kan du betjene kørebælterne, støttebenene, tårnet og visse af armens funktioner.