6.1 Service og vedligeholdelse


Regelmæssig vedligeholdelse

Regelmæssig udførelse af almindelig vedligeholdelse af din DXR er noget, du altid bør gøre. Det sikrer, at maskinen yder optimalt, giver længere levetid samt vished om, at maskinen vil virke, når du er ude på en opgave og har mest brug for den.

6.2 Opbevaring og bugsering


Du tjener penge, når dine maskiner arbejder, men en gang i mellem kan det være nødvendigt at sende maskinen til opbevaring. Sørg for at gøre det på den rigtige måde, så den er klar til brug, når den igen skal anvendes. DXR'erne er ikke konstrueret til at blive bugseret, så hvis det er nødvendigt, skal du nøje overholde følgende anvisninger.
Opbevaring
  • Tag værktøjet af maskinen og gør den så kompakt som muligt
  • Opbevar maskinen og det tilhørende udstyr på et tørt og frostsikkert sted
  • Maskinens hovedafbryder kan låses med en hængelås for at forhindre uautoriserede personer i at starte maskinen
Bugsering

Maskinen er ikke beregnet til at blive bugseret. Når maskinen ikke er tryksat, aktiveres køremotorernes parkeringsbremser, og kørebæltene kan ikke rotere. Bugser kun maskinen, hvis dens position udgør et faremoment, og hvis der ikke er andre muligheder og kun i absolut nødvendigt omfang, dvs. så kort som muligt.

  • Kør om muligt støttebenene ind inden bugsering, så der er mindre risiko for at de kiles fast og bliver beskadiget.
  • Minimer belastningen på bugseringsudstyret og de mekaniske komponenter ved at forberede ruten, som maskinen skal bugseres ad, så friktionen mindskes
  • Bugser om muligt i bæltenes retning

6.3 Husqvarna serviceRegelmæssig service

Du kan sikre, at din maskine altid yder optimalt i alle situationer ved at sikre, at den regelmæssigt serviceres. Vi forbedrer løbende softwaren til vores maskiner, og på et Husqvarna Servicecenter kan du altid regne med, at du får installeret den nyeste software sammen med de originale reservedele. Herudover er der kompetente medarbejdere med stor viden om din maskine og dit værktøj, og som har stor erfaring fra forskellige job.