Salesman image


3.1 Sikkert arbejdsområde


Safe work area

Se dig omkring af hensyn til din egen og andres sikkerhed.

Tjekliste, til inden arbejdet går i gang:

Vejrudsigt

Undlad at arbejde i ekstremt dårligt vejr. Kraftig regn og kraftig vind kan påvirke kapsavens ydelse, og gøre det usikkert og farligt for dig at arbejde.

Farlige genstande

Vær opmærksom på rør og elektriske kabler, der gennemskærer arbejdsområdet eller det materiale, du skal skære i. Skær aldrig i asbestmaterialer.

Sikkerhedsafstand på 15 meter

Oprethold en sikkerhedsafstand til andre personer på mindst 15 meter. Sørg for, at hverken personer eller andet kan komme i kontakt med kapsaven eller blive ramt af løsdele, der kastes ud af klingen.

Arbejdsområdet

Sørg for, at der ikke er noget, der kan påvirke din kontrol over maskinen, og at du har både et godt arbejdslys og et solidt fodfæste - især hvis du står på en skråning. Undlad at arbejde på steder med begrænset plads, når du arbejder med en benzindrevet kapsav.

3.2 Planlæg dit arbejde


Vær et skridt foran

Sørg først for, at klingen ikke vil komme i kontakt med noget som helst, når du starter kapsaven. Prøv herefter at forudse, hvad der sker, når du skærer igennem materialet, for at undgå ubehagelige overraskelser og ulykker.

+
+
+
Plan your work

3.3 Start maskinen


Hvordan startes maskinen?

Sådan starter du kapsaven rigtigt - det afhænger af, om den er kold eller varm. Se nedenstående video, eller læs vejledningen.

Start af kold motor:

  1. Tryk 4–6 gange på Air Purge, indtil blæren fyldes med brændstof.
  2. Tryk på dekompressionsventilen for at reducere sammenpresningen, så det bliver nemmere at starte. Dekompressionsventilen vender automatisk tilbage til sin udgangsstilling, når maskinen er startet.
  3. Træk chokeren ud. Det sætter også gasreguleringen i høj tomgangshastighed.
  4. Sæt din højre fod i det bageste håndtag og din venstre hånd på det forreste håndtag.
  5. Træk fast i starthåndtaget med højre hånd, indtil du mærker modstand. Træk derefter fast og hurtigt. Træk ikke startsnoren helt ud, da det kan ødelægge kapsaven. Sno heller aldrig startsnoren rundt om hånden.
  6. Tryk chokeren ind, når motoren starter (ellers standser motoren).
  7. Skub gasreguleringen helt i bund for at deaktivere startgasreguleringen, og maskinen går i tomgang.

Start af varm motor:

  1. Tryk på dekompressionsventilen.
  2. Træk chokeren ud, og skub den derefter ind igen. Det sætter gasreguleringen i høj tomgangshastighed, så du kan starte uden choker.
  3. Start kapsaven som beskrevet i afsnittet om start af kold motor.