Salesman image


5.1 Generelt eftersyn


Regelmæssige kontrolpunkter

Det er disse dele i din kapsav, som det er vigtigst at efterse for at finde ud af, om der er dele, der skal strammes, renses, repareres eller udskiftes.

General inspection

Efterse skruer og bolte. Spænd dem, hvis det er nødvendigt.

General inspection

Efterse drivremmen, og stram den, hvis det er nødvendigt.

General inspection

Efterse tændrøret. Udskift det, hvis det er ødelagt.

General inspection

Udskift luftfilteret, hvis det føles, som om maskinen mister kraft.

General inspection

Test alle betjeningselementer. Sørg f.eks. for, at gasreguleringslåsen ikke sidder fast i nedtrykket stilling.

General inspection

Sørg for, at klingebeskyttelsens tilstand er god, og at den er nem at justere.

General inspection

Efterse antivibrationselementerne og sørg for, at de er i god stand.

5.2 Udvendig rengøring


External cleaning

Pas godt på din kapsav.

Rens kapsaven, når du er færdig med dagens arbejde. Skyl maskinen med vand, og tør efter med en ren klud.

5.3 Lange serviceintervaller


Innovationer, som holder dig i gang

Her er et par eksempler på vores mange innovative løsninger, som holder dig i gang i længere tid uden unødvendige og dyre serviceeftersyn.
+
+
+
+
Long service intervals

5.4 Husqvarna service


Husqvarna service

Til tjeneste over hele verden

Selvom du håndterer din kapsav korrekt og dagligt udfører vedligeholdelse, skal maskinen stadig serviceres fra tid til anden. Se brugsanvisningen vedrørende de anbefalede serviceintervaller for din kapsav.

5.5 Udskiftning af drivremmen


Drivremmen udsættes for slitage og skal regelmæssigt udskiftes, men det afhænger naturligvis af, hvor meget kapsaven anvendes. Se ovenstående video om, hvordan man udskifter drivremmen, eller læs vejledning til højre.
 1. Brug dit kombinationsværktøj til at løsne justeringsskruen og udløse remspændingen. Frigør derefter de to sværbolte.
 2. Skru boltene af, og afmontér derefter den forreste remafskærmning. Fjern det løse lejehus.
 3. Afmontér den bagerste remafskærmning ved at løsne de to skruer, der fastholder afskærmningen.
 4. Udskift drivremmen. Brug altid originale dele fra Husqvarna.
 5. Montér alle dele i den modsatte rækkefølge.
 6. Spænd til sidst remmen, og stram de to sværdbolte.

5.6 Udskiftning af luftfilteret


 1. Løsn de fire skruer på filterdækslet, og aftag dækslet.
 2. Rengør aldrig luftfilteret med trykluft eller med en støvsuger! Det ødelægger filteret.
 3. Brug en støvsuger til at fjerne støv omkring og inde i filterområdet.
 4. Fjern det gamle filter, og smid det bort.
 5. Montér et nyt filter. Brug altid originale dele fra Husqvarna.
 6. Sæt filterdækslet på igen, og spænd skruerne.
  Hvis strømmen forsvinder, skal du efterse, og sandsynligvis udskifte, luftfilteret. Se ovenstående video om, hvordan man udskifter luftfilteret, eller læs vejledningen til venstre.