Salesman image

Denne brugervejledning viser de vigtigste aspekter af sikker, ergonomisk og produktiv skæring, og den fungerer som et tillæg til betjeningsvejledningen. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen grundigt, inden du betjener kapsaven.

Undervisning i brug af kapsave er meget vigtigt. Brug altid din sunde fornuft. Hvis du føler dit usikker i en given situation, er du altid velkommen til at kontakte os. Også meget vigtigt: Du må aldrig arbejde med en kapsav, hvis du fysisk ikke er i stand hertil, eller hvis du ikke forstår, hvordan maskinen anvendes.