Salesman image


4.1 Grundlæggende teknik


4.2 Skæring i rør samt lodret og vandret skæring


Skæreteknikker

Sådan her skærer du både lodret og vandret og skærer i rør. Se videoen til højre, eller læs nedenstående vejledning.

Vandret skæring:

 1. Start med at afmærke, hvor du vil skære.
 2. Start med at lave et vejledende snit på ca. 2 cm i dybden, når du skal skære vandret. Skær fra venstre mod højre, så du har et godt udsyn over skærelinjen.
 3. Skær derefter dybere ved hjælp af trinvis skæring, ca. 5 cm ad gangen.

Lodret skæring:

 1. Start med at lave et vejledende snit på ca. 2 cm i dybden, når du skal skære lodret. Skær fra bunden mod toppen, så du har et godt udsyn over skærelinjen.
 2. Skær derefter dybere ved hjælp af trinvis skæring, ca. 5 cm ad gangen. Skær fra toppen mod bunden. Sørg altid for at opretholde fuld hastighed, så du får den bedste skæring.

Rørskæring:

Rør bør altid skæres i følgende tre trin.
 1. Start med at skære i toppen, når du skal skære et rør.
 2. Skær derefter den ene side af røret fra toppen mod bunden.
 3. Skift til den anden side, og skær den tilbageværende del af røret, fra toppen mod bunden.

4.3 Vådskæring


Vi anbefaler, at du bruger vand, når dette er muligt. Vådskæring er bedre for dig som operatør, for omgivelserne og for maskinen.

4.4 Tørskæring


Vi anbefaler, at du kun benytter tørskæring i en kort periode. Årsagen til denne anbefaling er, at en diamantklinge til tørskæring regelmæssigt skal nedkøles for at forhindre, at den bliver for varm og tager skader.
+
+
+

4.5 Tilbageslag og klemning


Nedsæt risikoen for tilbageslag og klemning

Et tilbageslag betyder, at kapsaven pludselig kastes tilbage i opadgående bevægelse, hvilket kan ske, hvis du staller klingen på den forkerte måde. En anden farlig situation er, hvor klingen kommer i klemme. Se videoen herover, eller læs om, hvordan man minimerer risikoen for tilbageslag og klemte klinger.

 1. Brug aldrig klingens øverste kvadrant, dvs. tilbageslagsområdet, til at skære med.
 2. Det kan være farligt for dig at bruge klingens tilbageslagsområde pga. et opadstigende tilbageslag.
 3. Når du skærer i en blok eller et rør, der ligger på jorden, skal du sikre, at materialet er ordentligt understøttet, så det ikke rykker sig eller ruller under skæringen. Sørg endvidere for at skære det rigtige sted for at undgå, at klingen kommer i klemme.
 4. Hvis snittet lukker sig sammen, så klingen kommer i klemme, kan det resultere i en kraftig påvirkningskraft, som gør, at du mister kontrollen over maskinen.
 5. Vær forsigtig ved indføring af klingen i et eksisterende snit. Hvis du ikke indfører klingen helt lige, kan den komme i klemme og resultere i et tilbageslag.

4.6 Klingeproblemer og skærpning af klinger


Hold dig skarp med klinger i optimal stand

Når der opstår problemer med en klinge, skyldes det ofte, at du anvender den forkerte klinge, at klingen anvendes til den forkerte opgave, eller at der er fejl på udstyret. Her er et par eksempler på klingeproblemer:
Trouble shooting

Tab af spænding.

Mulige årsager: Klingen er for hård i forhold til det materiale, der skæres i, eller klingen bruges med forkert hastighed eller rotation. Anbefaling: Udskift klingen.

Trouble shooting

Revnet segment.

Mulige årsager: Klingen er for hård til det materiale, der skæres i, eller skærehastigheden er for høj. Anbefaling: Udskift klingen.

Revnet midterplade.

Mulige årsager: Skæretrykket er for højt, eller klingen er blevet for varm som følge af utilstrækkelig vandforsyning. Anbefaling: Udskift klingen.

Trouble shooting

Excentrisk rotation.

Mulige årsager: Bindingen er for hård til det materiale, der skæres i, eller spindellejerne er slidte. Anbefaling: Udskift klingen.

Glaseret.

Mulig årsag: Der var ikke nok tryk på klingen, da den blev placeret ind mod det materiale, der blev skåret. Anbefaling: Skærp klingen.

Få skarpheden tilbage

En diamantklinge kan blive sløv, når der anvendes et forkert manøvreringstryk, eller når der skæres i visse materialer, f.eks. kraftigt armeret beton. Skærp klingen ved at skære i et blødt materiale, f.eks. sandsten eller en mursten.
W 1400-series