Kalkulačka vibrací

Při výpočtu hodnoty expozice A(8) začněte volbou kategorie, pak vyberte model. Zobrazí se kalkulačka. Jednoduše zadejte do bílých polí odhadované doby práce s příslušným nářadím a klikněte na tlačítko “Vypočítat”. Výsledky můžete pro jednotlivá nářadí odečíst ze sloupce částečné denní expozice. Pokud použijete více nářadí, vypočítá kalkulačka v buňce pod sloupcem částečné denní expozice souhrnnou hodnotu expozice během celého pracovního dne. Denní pracovní doba zahrnuje dobu, po kterou je obsluha vystavena vibracím, i dobu, po kterou jim vystavena není. (Přestávky, údržba, doplňování nádrže atd.).

Souhrnná denní dávka vibrací v m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Denní dávka vibrací je pod povolenou hodnotou. Není potřeba přijímat žádná další opatření pro snížení expozice.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Denní dávka vibrací převyšuje povolenou hodnotu. Obsluze hrozí zvýšené riziko vzniku chorob způsobených vibracemi. Pravidla týkající se snížení rizik vzniku chorob způsobených vibracemi naleznete v doporučeních společnosti Husqvarna a ve Směrnici 2002/44/ES (NV 272/2011 Sb.)
A(8) > 5.0 m/s²
Denní dávka vibrací převyšuje mezní hodnotu. Snižte denní pracovní dobu nebo použijte stroj s nižší ekvivalentní hladinou vibrací.