5.1 Jedinečné dálkové ovládání


DXR user guide - The unique remote control
Dálkové ovládání

Dálkový ovladač DXR je lehký a vybavený baterií s vysokou kapacitou. Dálkový ovladač nabízí obousměrnou komunikaci, je intuitivní a velmi snadno použitelný i bez dlouhé předchozí zkušenosti. Barevný displej poskytuje obsluze dobrý přehled o všech parametrech stroje. Změna parametrů, například doby reakce a jazyka, je velmi snadná díky zpětné vazbě, která se na displeji obsluze zobrazuje.


Barevný displej poskytuje obsluze dobrý přehled o všech parametrech stroje. Změna parametrů, například doby reakce a jazyka tak, aby provoz odpovídal preferencím daného uživatele, je velmi snadná.

Díky ergonomickému nosnému popruhu je přenášení dálkového ovladače opravdu snadné. Umožňuje i delší dobu práce bez únavy.

5.2 Spustit externí nástroje


DXR user guide - Run external tools

Všechny roboty DXR lze použít ve funkci agregátů pro pohon externích hydraulických nástrojů, například ručních pil a vrtacích motorů.

Externí nástroj usnadňuje obsluze nastavení tlaku a průtoku do externího připojeného nástroje. Vyberte správný tlak a průtok do externího nástroje a stisknutím tlačítka pro aktivaci zapněte nástroj.

5.3 Plazivý režim


DXR user guide - Crawl mode
Stoupání s plazivým režimem

Všechny modely stroje DXR lze provozovat ve dvou různých provozních režimech, v režimu práce a přepravy. K dispozici jsou i tři různé dílčí režimy: jednoruční, dvojruční a plazivý. Různé režimy umožňují uživateli získat různé funkce na ovládacích prvcích dálkového ovladače pro zjednodušení prováděné práce. Plazivý režim se používá tehdy, pokud si uživatel přeje vyjet strojem na příkrou hromadu suti nebo podobného materiálu. Umožňuje uživateli ovládat rameno a současně pojíždět se strojem dopředu. Může tak použít rameno k pomoci při vytahování stroje DXR nahoru a současně s ním pojíždět dopředu.

5.4 Přeprava jednou rukou


DXR user guide - One handed transport
Jednoruční přeprava

Všechny stroje DXR lze provozovat ve dvou různých provozních režimech, v pracovním režimu a režimu přepravy. K dispozici jsou i tři různé dílčí režimy: jednoruční, dvojruční a plazivý. Různé režimy umožňují uživateli získat různé funkce na ovládacích prvcích dálkového ovladače pro zjednodušení prováděné práce. Uvedení stroje DXR do režimu přepravy usnadňuje přepravu na pracoviště, protože pak uživatel může k řízení stroje použít jen jednu ruku. To mu umožňuje druhou volnou rukou přemisťovat kabely nebo dělat něco jiného, zatímco řídí robota.

5.5 Dust reduction kit


DXR user guide - Dust Reduction Kit

The dust reduction kit used on Husqvarna DXR's binds dust with water and greatly reduces the amount of dust particles in the air.

5.6 Samostatně ovládané výložníky


DXR user guide - Individually controlled outriggers
Samostatně ovládané výložníky

Všechny modely DXR (se dvěma radlicemi dozeru) jsou vybaveny samostatně ovládanými výložníky, které umožňují dokonalé polohování stroje na nerovných plochách a ve stísněných prostorách. To v kombinaci s velkým půdorysem poskytuje vynikající stabilitu a umožňuje vysoké pracovní zatížení na různých površích.

5.7 Rozvržení funkcí joysticku


DXR user guide - Joystick pattern setup
Zvolte dokonalé rozložení joysticku

Rozložení joysticku mění obsluhu dálkového ovládání. Existují tři různá rozložení, mezi nimiž může obsluha volit. Pokud výchozí režim, rypadlo, nesplňuje očekávání obsluhy, lze jej snadno změnit na libovolný z dalších režimů.

5.8 Nastavitelné nástroje


DXR user guide - Adjustable tools
Snadno nastavitelné nástroje

Intuitivní nabídka na dálkovém ovladači umožňuje snadno upravit nastavení tak, aby odpovídala používanému pracovnímu nástroji.

Všechny standardní nástroje, které naše společnost nabízí pro stroj DXR, jsou vybaveny odpovídajícím softwarem. Tlak a průtok byl v naší společnosti nastaven tak, aby odpovídal doporučení výrobce. Ladění nástroje může snadno upravit obsluha. Umožňuje to snadné použití nestandardních nástrojů v kombinaci se strojem DXR.

!VÝSTRAHA! Prostudujte si důkladně tento návod k používání a nepoužívejte stroj, pokud mu zcela nerozumíte. Měli byste si také přečíst a pochopit návod, který byl dodán s nářadím. Zkontrolujte, zda jsou kompatibilní výkonové charakteristiky (hmotnost, hydraulický tlak, průtok atd.) nástroje a stroje.

Stroj je možné použít pouze s nástroji nebo příslušenstvím dodávaným společností Husqvarna.

5.9 Stísněné prostory


DXR user guide - Confined spaces
Dokonalý pro omezené prostory

Roboty DXR jsou navrženy pro snadné manévrování v omezených prostorách. Samostatně ovládané výložníky jsou dokonale vhodné pro zajištění stability stroje i v těsných místech.

5.10 Rozšíření pásů


DXR user guide - Track wideners
Získejte vyšší stabilitu použitím rozšíření pásů

Pokud potřebujete vyšší stabilitu pro jízdu stroje po nerovném povrchu, může být dobrou volbou použití rozšíření pásů. Stroje řady 200–300 lze vybavit rozšířením pásů a toto video vám ukáže, jak snadná a rychlá je jejich montáž a demontáž.

Pásy lze nastavit od standardní šířky 780 mm / 31 palců po 1110 mm / 44 palců.

5.11 Automatické napínání pásů


DXR user guide - Automatic track tensioning

Napnutí pásů se během jejich životnosti a použití stroje neustále mění. Správné napnutí pásů je důležité pro jejich životnost. Pro úsporu času nutného k seřízení napnutí a peněz za opotřebované pásy jsou všechny stroje DXR vybaveny automatickým napínáním pásů. Tak lze pásy stroje DXR snadno a rychle napínat.

Napínání pásů:

  • Spusťte dolů výložníky / radlice dozeru. Podepřete stroj výložníky / radlicemi dozeru.
  • Sundejte kontrolní dvířka. (DXR270, DXR300, DXR310)
  • Vytáhněte ventil a otočte jím o čtvrt otáčky, aby se zajistil v otevřené poloze.
  • Posuňte napínací kolo směrem ke středu.
  • Otočte ventilem a uvolněte jej zpět na místo.
Automatické napínání pásů může probíhat dvěma různými způsoby.

  1. V nabídce servisu lze pomocí karty „Napnutí pásu“ pásy napínat automaticky. Podržením stisknutého tlačítka pro výběr aktivujte napnutí pásů.
  2. Housenkové pásy se automaticky napínají, pokud jsou výložníky / radlice dozeru zvednuté.
Pro další informace o servisu a údržbě při napínání pásů klikněte na následující odkaz do návodu robotu DXR.

5.12 Servisní řídicí jednotka


DXR user guide - Service controller
Zálohování dálkového ovladače pro kritické práce

Pokud berete stroj DXR na pracoviště, kde není dostatek času a kde je bezpodmínečně nutné dodržet termín, uvažte, že věci nejdou vždy podle plánu. Pro takové aplikace je dobré zajistit, abyste vždy mohli přemístit stroj DXR z pracoviště i v případě, že se stane něco neplánovaného, například pokud někam založíte dálkový ovladač. V takovém případě je dobré mít v záloze servisní ovladač a zajistit, abyste se vždy mohli se strojem vrátit ještě předtím, než je třeba zahájit následující práce, např. ve slévací peci. Pokud má uživatel více než jeden stroj DXR, je to ještě lepší investice, protože toto příslušenství je vhodné pro všechny modely stroje DXR. Servisní ovladač nelze použít pro práci se strojem, ale pouze pro přepravu.

Připojení servisního ovladače ke stroji DXR.