Ons antwoord op COVID-19

No Image Available

31/03/2020

In de huidige omstandigheden met COVID-9, is het nog belangrijker om veilig te zijn en voor elkaar te zorgen. Als wereldwijd bedrijf kunnen we een rol spelen in het aanzienlijk vertragen van de verspreiding van Covid-19.

We houden eraan u te verzekeren dat we alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen die zich in deze situatie opdringen. De gezondheid en de veiligheid van onze werknemers, klanten en partners is onze absolute top prioriteit.

We hebben verschillende multidisciplinaire teams opgezet die de situatie op de voet volgen en die de gepaste maatregelen nemen om onze teams en onze werkomgevingen zo veilig als mogelijk te houden. Alle internationale zakenreizen zijn afgelast, thuiswerken werd uitgebreid, shiften en fysieke werkbanken werden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Veiligheidsvoorschriften en hygiënische maatregelen worden strikt geïmplementeerd doorheen alle takken van de Group.

Terwijl we met z'n allen deze moelijke periode proberen door te komen, blijven we aan de noden van onze werknemers, partners en klanten tegemoet komen. We voeren een aantal aanpassingen door om onze klanten en partners beter te dienen tijdens deze ontwrichtende periode en blijven toegewijd met u samen werken.

We volgen zowel alle lokale, regionale als internationale richtlijnen van de Wereld gezondheidsorganisatie en zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen wanneer ze zich aandienen.

Onze customer service en aftersales service blijven voor u beschikbaar. Je kan hen contacteren via de gebruikelijke weg:

Ook uw vertegenwoordiger staat paraat om al uw vragen te beantwoorden.

Blijf veilig en zorg de mensen in uw rondom u!

Press Manager

Helena Thiel
Vice President Marketing for Husqvarna Construction Products
helena.thiel@husqvarnagroup.com
+46 722 14 01 17